Python ile İki Sayının Faktöriyelini Çarpımı

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 18:40 Views:     423  

Python ile İki Sayının Faktöriyeli Nasıl Çarpılır?

 

Faktöriyel kavramı birden başlayarak belirli bir sayma sayısına kadar olan sayıların çarpımı şeklinde ifade edilmektedir. Python'da döngüler yardımı ile ya da fonksiyon tanımlayarak bir sayının farktöriyeli rekürsif veya iteratif bir şekilde hesaplanabilir.

 

 

# Python ile İki Sayının Faktöriyelinin Çarpımı

"""
  Burada kullanıcıdan istediğimiz iki sayının
  faktöriyelinin çarpımlarını bulmayı amaçlıyoruz.
  Bunun için öncelikle bir iterasyon yapısı kurarak
  sayının her defasında kendisinden bir küçük
  sayı ile çarpılarak bu şekilde 1'e kadar devam
  etmesini sağlıyoruz.

"""


# Faktöriyel hesaplamak için fonksiyonumuzu yazıyoruz.
def iteration(x):
  t=1
  while(x > 1):
    t=t*x
    x=x-1
  return t# Kullanıcıdan bir sayı girmesini istiyoruz.
s_1 = int(input("Lütfen bir sayı giriniz : "))
# Kullanıcıdan ikinci bir sayı girmesini istiyoruz
s_2 = int(input("Lütfen bir sayı daha giriniz : "))


# Alınan sayıların faktöriyel değerlerinin iki farklı değişkene aktarıyoruz.
f_1 = iteration(s_1)
f_2 = iteration(s_2)

# Bu iki değişkenin çarpımını result adında başka bir değişkene aktarıyoruz.
result = f_1 * f_2# Bulunan sonucun anlaşılır bir şekilde çıktılanmasını sağlıyoruz.
print(
  str(s_1) + '!' + ' x ' +
  str(s_2) + '!' + ' = ' +
  str(result)
)

# Kullanıcı 5 ve 3 değerlerini girdiğinde
# Output: 5! x 3! = 720

 

 

 

Burada iterasyon yapısı kullanarak bulduğumuz faktöriyel değerlerini for döngüsü yardımı ile de bulabilirdik. Faktöriyel değerlerinin bulunmasından sonraki işlemler temel matematiksel işlemlerden ibarettir. Python matematiksel işlemlerde oldukça hızlı ve stabil çalışmaktadır. Yukarıdaki örnekte kullanıcıdan 5 ve 3 sayılarını aldığımızda işlemin sonucunu göstermiştik. Ancak daha çok işlem gerektiren büyük sayılar ile çalışmamız da mümkündür.

Örneğin:

 

# Kullanıcı 15 ve 17 değerlerini girdiğinde
# Output: 15! x 17! = 465123332740982243328000000

 
 

# Kullanıcı 20 ve 23 değerlerini girdiğinde
# Output: 20! x 23! = 62895423439449371585245735393689600000000
 
 
# Kullanıcı 30 ve 37 değerlerini girdiğinde
# Output: 30! x 37! = 3650874869196673033627689510613929512447402600117519203172352000000000000000
 

 

Yaptığımız örneklerin hepsi iki sayının faktöriyelin çarpımı şeklindeki örneklerdi. Ancak kullanıdan çok sayıda değer alınarak bunların tamamı aynı işleme tabi tutulabilir. Bunun için yapmamız gereken tek şey kullanıcıdan değer istemek ve bunları gerekli değişkenlere aktararak işlemlerin kotarılmasını sağlamaktır.

 

Python ile iki sayının faktöriyelinin nasıl çarpılacağını temel bir örnek üzerinden incelemeye çalıştık.

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019