Python'da Dict/Sözlük Metotları - zip() Fonksiyonu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 17:52 Views:     314Python'da listeler, tuplelar gibi birtakım koleksiyon veri türleri bulunur. Bu veri türlerine aynı zamanda iterasyon yapıları da denilmektedir. Birden çok iterasyon yapısının - ki bunlardan biri de sözlüklerdir - birlerştirilmesi gerektiği durumlarda kullanılan yerleşik bir Python fonksiyonudur.

Python'da zip() Fonksiyonu

Birden fazla iterasyon yapısının birleştirilmesini sağlamaktadır.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - zip() Fonksiyonu

"""
  zip() fonksiyonu bir veya daha fazla iterasyon
  yapısının birleştirilmesini sağlamaktadır.
  Örneğin:

"""

# Birden fazla liste tanımlıyoruz.

l_1 = ['Kerem', 'Elizan', 'Tuğba', 'Ahmet', 'Eray', 'Uğur', 'Damla']
l_2 = [20, 15, 22, 10, 23, 17, 12]

# Listeleri birleştirip bir sözlüğe çeviriyoruz.

d_1 = dict(zip(l_2, l_1))
print(d_1)

# Output: {20: 'Kerem', 15: 'Elizan', 22: 'Tuğba', 10: 'Ahmet', 23: 'Eray', 17: 'Uğur', 12: 'Damla'}

"""
  Yaş değerlerini bir listede
  İsimleri bir listede tuttuktan sonra
  yaş değerleri anahtarlar ve isimleri de
  elemanlar olarak bir sözlüğe zip fonksiyonu 
  yardımı ile kaydettik.
"""
 

 

 

 

Python programlamadaki Sözlük yapılarında kullanılan metot ve fonkisyonların birçoğunu örnekler üzerinden incelemeye çalıştık.

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019