Python'da Dict/Sözlük Metotları - sorted() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 17:41 Views:     417Karışık bir şekilde yapılandırılmış iterasyon yapıları mevcut projelerimizde bulunabilir. Bu iterasyon yapılarından biri de Python'daki sözlük yapılarıdır. Bu verileri düzenlemek için kullanılan metotlardan biri sorted() metodudur.

Python'da sorted() Metodu

Bir sözlük yapısındaki elemanların sırali haline ulaşmak için kullanılmaktadır.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - sorted() Metodu


"""
  sorted() fonksiyonu iterasyon yapılarındaki elemanların
  sıralı haline ulaşmak için kullanılmaktadır.
  İkisi opsiyonel biri zorunlu olmak üzere üç parametre
  almaktadır. Bu parametrelerden ilki sıralanmasını
  istediğimiz iterasyon yapısıdır - ki buradaki örnekte sözlük
  kullanıyoruz -
  Örneğin:

"""

d_3 = {
  5: 'Fransa',
  7: 'Birleşik Krallık',
  1: 'Türkiye',
  11: 'Italya',
  3: 'Hindistan'
}

# Elemanların alfabetik sıralanması
sd_3 = sorted(d_3.values())
print(sd_3)
# Output: ['Birleşik Krallık', 'Fransa', 'Hindistan', 'Italya', 'Türkiye']


# Elemanların anahtar değerlerine göre sıralanması
sd_4 = sorted(d_3)
print(sd_4)
# Output: [1, 3, 5, 7, 11]
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019