Python'da Dict/Sözlük Metotları - min() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 17:31 Views:     251Daha önce Sözlük yapılarında kullanılan max() metoduna detaylı olarak değinmiştik. min() metodu max() metodu ile aynı şekilde çalışmaktadır. Tek fark veri grubundaki en büyük elemanı değil en küçük elemanı buluyor olmasıdır.

 

Python'da min() Metodu

Sözlük yapılarındaki en küçük elemanı bulmak için kullanılmaktadır.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - min() Metodu

"""
  min() metodu iterasyon yapılarında elemanlardan
  en küçük olanı bulmak amacıyla kullanılmaktadır.
  Opsiyonel olarak bütün iterasyon değil de
  iterasyondaki belirli bir aralık arasında da
  en küçük elemanı bulmak için kullanılabilir.
  Aralık parametresi belirtilmediğinde
  default olarak bütün sözlük elemanlarını
  değerlendirmeye alır.
  Örneğin:

"""


# Sözlüğümüzü Oluşturuyoruz.
d_7 = {
  1: 'Yağmur',
  2: 'Mehmet',
  3: 'Kerem',
  4: 'Melisa',
  5: 'Ahmet',

}

"""
  min() metodu burada iki farklı şekilde kullanılabilir.
  İlk olarak anahtar değerler arasından en küçüğünü bulabilir 
  ya da elemanlardan alfabetik olarak en başta olanı bulabilir.
  Örneğin
"""

# Anahtar değere göre en küçükelemanın bulunması

min_1 = min(d_7)
print(min_1)
# Output: 1

# Eleman içeriğine göre alfabetik olarak en baştaki elemanın bulunması
min_2 = min(d_7.values())
print(min_2)
# Output: Ahmet

 
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019