Python'da Dict/Sözlük Metotları - max() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 17:27 Views:     396Koleksiyon veri türlerinin amaçlarından biri birden çok veriyi aynı anda barındırmaktır. Sözlükler de bu koleksiyon veri türlerinden biridir. Bir veri grubu oluşturulduğunda bazı durumlardan bu veriler arasında bir kıyaslama yapılması gerekebilr. Örneğin kullanıcıların yaş detaylarını veritabanında bir sözlük yapısı olarak tutan bir hastaneyi ele alalım. Sözlükteki yaş değerlerinden en büyüğüne doğum gününde ücretsiz check-up hizmeti sunmak için teklif götürecek olsun. Bu durumda max metodunu sözlük üzerinda çalıştırması yeterli olacaktır.

Python'da max() Metodu

Bir sözlük yapısındaki en büyük elemanı bulmak için kullanılmaktadır.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - max() Metodu

"""
  max() metodu iterasyon yapılarında elemanlardan
  en büyük olanı bulmak amacıyla kullanılmaktadır.
  Opsiyonel olarak bütün iterasyon değil de
  iterasyondaki belirli bir aralık arasında da
  en büyük elemanı bulmak için kullanılabilir.
  Aralık parametresi belirtilmediğinde
  default olarak bütün sözlük elemanlarını
  değerlendirmeye alır.
  Örneğin:

"""


# Sözlüğümüzü Oluşturuyoruz.
d_7 = {
  1: 'Yağmur',
  2: 'Mehmet',
  3: 'Kerem',
  4: 'Melisa',
  5: 'Ahmet',

}

"""
  max() metodu burada iki farklı şekilde kullanılabilir.
  İlk olarak anahtar değerler arasından en büyüğünü bulabilir 
  ya da elemanlardan alfabetik olarak en sonda olanı bulabilir.
  Örneğin
"""

# Anahtar değere göre en büyük elemanın bulunması

max_1 = max(d_7)
print(max_1)
# Output: 5

# Eleman içeriğine göre alfabetik olarak en sondaki elemanın bulunması
max_2 = max(d_7.values())
print(max_2)
# Output: Yağmur

"""
  Anahtar değer olarak ilk sırada olan Yağmur değeri
  alfabetik olarak en sonra olduğundan values() metodu 
  beraber kullanıldığında en sonda çıkmaktadır.
"""
 
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019