Python'da split() Metodu Nasıl Kullanılır?

by trustix


Eklenme Tarihi : 07 Aralık 2020 06:53 Views:     4300Python'da split() metodu kendisine referans verilen bir ifade veya dizgeyi belirtilen parametrelere göre parçalayan ve bu parçalardan liste oluşturan bir metottur. Split metodu iki farklı parametre almaktadır. Bu parametrelerden birincisi parçalara ayırmak için kullanılacak referans ifadedir. Diğer parametre ise limit değerdir.

 

text = "Merhaba Sayın Seyirciler"
word = text.split()
print(word)

"""
  Üç kelimeden oluşan bir cümleyi
  split metodu kullanarak her kelimeyi
  ayrı ayrı bir eleman olarak değerlendiren
  bir liste yapısına dönüştürdük.
"""

# Output: ['Merhaba', 'Sayın', 'Seyirciler']


 

 

 

text = "Merhaba Sayın Seyirciler"
words = text.split()
for word in words:
  print(word)
"""
  İlk örneğimizde belirtilen string ifadeyi
  bir liste yapısının elemanları olacak şekilde
  ayarlamıştık. Burada ise bir döngü yardımı ile
  her kelimeyi liste dışında 
  ayrı bir string ifade olarak görüyoruz.
"""

# Output :
# Merhaba
# Sayın
# Seyirciler

 

 

 

 
text = "Test etmek için birkaç şehir ismi yazalım:" \
    "Londra, Prag, Beyrut, Isfahan, Phuket, Tokyo"
city = text.split(',')
print(city)

"""
  Bundan önceki örneklerimizde split metodunu kullanırken
  herhangi bir parametre vermeden kullanmıştık. Split metodu
  parametre verilmediği zaman default olarak boşluk ifadesini
  parametre olarak kabul eder. Ancak bu örneğimizde parametre
  olarak virgül ifadesini kullanıyoruz ve metnimizi virgül 
  ifadelerini dikkate alarak parçalara ayırmasını istiyoruz.
  Döngü kullanmadığımız için ayrılan parçalar bir
  liste yapısında belirli index değerleri kullanılarak bir 
  araya getirilecektir.
"""

# Output: ['Test etmek için birkaç şehir ismi yazalım:Londra', ' Prag', ' Beyrut', ' Isfahan', ' Phuket', ' Tokyo']

 

 

text = "Test etmek için birkaç şehir ismi yazalım:" \
    "Londra, Prag, Beyrut, Isfahan, Phuket, Tokyo"
citys = text.split(',')
for city in citys:
  print(city)

"""
  Burada ise parçalara ayırdığımız metni
  bir liste yapısı olarak değil de bir
  string ifade olarak görmek istiyoruz. 
  Bu halde çıktımız şu şekilde olacaktır.
  Output: 
  Test etmek için birkaç şehir ismi yazalım:Londra
   Prag
   Beyrut
   Isfahan
   Phuket
   Tokyo

"""

 

 

countries = "Türkiye, Singapur, Malezya, Lübnan, Kanaca, Portekiz, Japonya"
country = countries.split(' ', 4)
print(country)

"""
  Buraya kadar yaptığımız örneklerde split metodunu
  parametre belirtmeden ya da sadece ilk parametreyi belirterek
  kullanmıştık. Burada ise her iki parametreyi de kullanıyor.
  Ayırmak istediğimiz ifadeyi boşluk karakterini dikkate alarak
  ve max index değeri 4 olacak şekilde ayırmasını istiyoruz.
  Bu halde liste yapılarında index değerleri sıfırdan başladığı
  için index değeri dört olana kadar beş elemanın oluşması gerekir.
  Son eleman ise kalan ifadenin tamamını içermektedir. Yani 
  ülkelerin son üç tanesi bir liste elemanı olarak karşımıza çıkacaktır.
"""

# Output: ['Türkiye,', 'Singapur,', 'Malezya,', 'Lübnan,', 'Kanaca, Portekiz, Japonya']

 

 

text = "Bu split kullanımı için bir, test metnidir."
text_2 = text.split(',')
print(text_2)

"""
  Bu örneğimizde virgül ifadesini dikkate alarak metnimiz
  parçalara ayırdık. Şu halde karşımıza iki elemanlı 
  bir liste çıkacaktır.
"""

# Output: ['Bu split kullanımı için bir', ' test metnidir.']

 

 

def harfler(par):
  return [harf for harf in par]


text = "Merhaba"
print(harfler(text))

"""
 Buradaki örneğimizde string bir ifadeyi
 her harfi ayrı bir liste elemanı olacak şekilde
 parçalara ayırmaktır. Bunun için de bir fonksiyon yazdık.
 
"""

# Output: ['M', 'e', 'r', 'h', 'a', 'b', 'a']


 

 

 

text = "Merhaba Sayın Seyirciler"
word = text.split()
print(word[2:3])

"""
  Split metodu kullarak metnimizi
  boşluk karakterleri dikkate alınacak şekilde
  parçalara ayırdık. Oluşan yeni yapı bir listedir.
  Liste yapılarında ise liste elemanlarının
  index değeri kullanılarak elemana ulaşılabilir.
  Burada listenin son elemanına ulaşmak için
  gerekli parametreyi verdik.
"""

# Output: ['Seyirciler']

 

 

 

text = "Bu bir test mesajıdır."
kelime = text.split('test')
print(kelime)

"""
 Split metodunu kullanırken tek bir karakterin
 dikkate alınması gibi bir zorunluluk yoktur.
 Bu örneğimizde de görüldüğü gibi 
 bir kelimenin tamamı da parametre olarak verilebilir.
 Ancak verilen parametre metnin içinden çıkarılmış olur.
 
"""

# Output: ['Bu bir ', ' mesajıdır.']

 

 

 

text = "Merhaba Sayın Seyirciler"
text_2 = text.split('a')
for i in text_2:
  print(i)
  
"""
  Son örneğimizde ise parametre olarak a harfini veriyoruz.
  For döngüsünü kullandığımız için de
  ayrılan parçalar bir liste yapısına alınmadan
  direkt string bir ifade olarak karşımıza çıkıyor.
  Output :
      Merh
      b
       S
      yın Seyirciler

"""

 

 

Evet arkadaşlar Python programlama dilinde kullanılan split() metoduna örnekler vererek değinmeye çalıştık.

 

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019