Python'da Dict/Sözlük Metotları - filter() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 17:13 Views:     499Python programlamada koleksiyon veri türlerinden biri olan Sözlük yapıları üzerinden kullanılan yerleşik metotları incelemeye devam ediyoruz.

 

Python'da filter() Metodu

filter() metodu sözlük yapılarında verilerin kendilerine verilen bağımsız değişkene göre filtrelemesini sağlamaktadır. Eğer bağımsız değişken olarak belirtilen değer sözlük yapısının içerisinde mevcut ise bu durumda metot true sonuç döndürecektir.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - filter() Metodu

"""
  filter() metodu iterasyon yapılarındaki verilerin
  istenilen veya belirtilen parametrelere göre filtrelenmesini
  sağlar. Filtrelenen değerler true değerler döndürür.
  Örneğin:

"""


# Sözlüğümüzü Oluşturuyoruz.
d_7 = {
  1: 'Yağmur',
  2: 'Mehmet',
  3: 'Kerem',
  4: 'Melisa',
  5: 'Ahmet',
  6: 'Ebrar',
  7: 'Uğur',
  8: 'Eray'
}

# Belli bir kritere göre filtreleme işlemini yapıyoruz.
nd_7 = { key:value for (key,value) in d_7.items() if key % 3 == 1}
print('Anahtar ifadelerin üçe bölümünden bir kalanını veren değerler : ')
print(nd_7.values())

# Output: dict_values(['Yağmur', 'Melisa', 'Uğur'])

"""
  Anahtarları rakamsal ifadelerden oluşlan bir sözlük yapısında
  rakamsal değerlerin üçe bölümünden bir kalanlarını verenleri
  filtrelemek için bir yapı kurduk.
"""

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019