Python'da Dict/Sözlük Metotları - enumerate() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 14:58 Views:     368Sözlük yapılarında kullanılan birçok yerleşik metottan bahsetmiştik. Bu metotları incelemeye devam ediyoruz. Daha önce bool() metodunun sözlük elemanlarını boolean veri türüne dönüştürdüğünden bahsetmiştik. Enumerate metodu da buna kısmen benzer bir yapıdadır.

Python'da enumerate() Metodu

Bir iterayon yapısındaki - buna sözlükler de dahil - elemanları enumerate nesnesine dönüştürerek her elemana bir sayaç ekler.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - enumerate() Metodu
"""
  enumerate() metodu bir iterasyondaki elemanları enumerate
  nesnesine dönüştürerek her elemana bir sayaç ekler.
  Opsiyonel olarak sayacın başlangıç noktası
  parametre olarak belirleneblir.
  Ancak belirlenmediği zaman default
  olarak sıfırdan sayaç başlar.
"""


ulkeler = {
  "a":'Türkiye',
  "b":'Singapur',
  "c":'Lübnan',
  "d":'Finlandiya',
  "e":'Fransa',
  "f":'Endonezya',
  "g":'Norveç'
}

a = enumerate(ulkeler)
print(type(a))
# Output:<class 'enumerate'>

for ulke in enumerate(ulkeler):
 print(ulke)

print('\n')

"""
  Output: 
    (0, 'a')
    (1, 'b')
    (2, 'c')
    (3, 'd')
    (4, 'e')
    (5, 'f')
    (6, 'g')

"""
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019