Python'da Dict/Sözlük Metotları - bool() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 14:48 Views:     297Python'da bazı programlama dillerinde olduğu gibi veri türlerini ihtiyaç durumunda başka bir veri türüne dönüştürmek için kullanılan yapılar vardır. Bool() metodu bu dönüştürme işlemlerinde kullanılmaktadır.

 

Python'da bool() Metodu

Sözlük yapısındaki elemanı Boolean veri türüne dönüştürmek için kullanılmaktadır.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - bool() Metodu
"""
  bool() metodu bir değeri Boolen biçimine
  dönüştürmek için kullanılmaktadır.
  Örneğin:
"""

test = {
  "country_1": "Türkiye",
  "country_2": "",

}


print(bool(test['country_1']))
# Output: True

print(bool(test['country_2']))
# Output:False"""
  Birinci anahtar bir değer içerdiğinden
  true ikinci anahtar boş bırakıldığından 
  false değeri dönmüş oldu.
  Ayrıca oluşan sonucun veri türünün
  boolean olduğunu da aşağıdaki sonuçtan görebiliyoruz.
"""
 
 


result = bool(test['country_1'])
print(type(result))
# Output: <class 'bool'>

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019