Python'da Dict/Sözlük Metotları - ascii() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 14:42 Views:     292ASCİİ - Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi

Latin alfabesi temeline dayanan ve 7 bitlik bir karakter kümesinden oluşan sistemdir.

 

 

 

Python'da ascii() Metodu

Bir sözlük elemanının ascii tablosuna göre yazdırılabilir bir halini çıktılamak için kullanılmaktadır.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - ascii() Metodu
"""
  ascii() metodu bir elemanın
  ascii'ye göre yazdırılabilir bir
  halini çıktılar.
  Örneğin:
"""

test = {
  "country_1": "Türkiye",
  "country_2": "Fransa",

}


print(ascii(test["country_1"]))

# Output: 'T\xfcrkiye'

"""
  ü karakteri Türkçe olduğu ve ascii de olmadığı
  için bu karakter yerine başka standart başka
  karakterleri göstermektedir.
"""

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019