Python'da Dict/Sözlük Metotları - all() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 14:35 Views:     516Sözlüklerde kullanılan birçok metotdan daha önce bahsetmiştik. Burada ise any() metodunun karşıtı olarak çalışan bir metoda değineceğiz.

 

Python'da all() Metodu

Diğer iterasyon yapılarında olduğu gibi sözlüklerde de bütün elemanların true olduğu durumlarda boolean türünden true değerini döndüren bir metottur. Elemanlardan bir veya daha fazlası false olduğunda ise false değeri döndürmektedir.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - all() Metodu
"""
  all() metodu bir iterasyondaki tüm elemanlar
  True olduğunda true değerini
  herhangi biri veya birkaçı false olduğunda
  false değerini döndürmektedir.
  Örneğin:
"""

test = {
  "country_1": "Türkiye",
  "country_2": "Fransa",
   0: "Test",
  1: True,

}


print(all(test))

# Output: False

"""
  Sözlükteki üçüncü elemanın false olması nedeniyle
  sonuç false dönmektedir.
"""
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019