Python'da Dict/Sözlük Metotları - any() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 14:20 Views:     287Python'daki yerleşik metotlar sözlüklerde ve diğer iterasyon yapılarından benzer şekillerde kullanmaktadır. Aralarında bazı syntax farklı elbette olacaktır. Ama genel kullanım amaçları ve prensibleri aynıdır.

 

Python'da any() Metodu

Diğer iterasyon yapılarında olduğu gibi bir sözlük yapısı içerisinde herhangi bir true değer varsa boolean türünden true sonucunu döndürmek için kullanılmaktadır.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - any() Metodu
"""
  any() fonksiyonu diğer iterasyon yapılarında
  olduğu gibi sözlük yapılarında da bulunan
  herhangi bir veri true ise true değerini
  döndürmektedir. Sadece bir tane true değerin olması
  yeterlidir.
"""

test = {
  "country_1": "Türkiye",
  "country_2": "Fransa",
   0: "Test",
  1: True
}


print(any(test))

# Output: True
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019