Python'da Dict/Sözlük Metotları - update() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 14:15 Views:     416Koleksiyon veri türlerinden bir  olan Sözlük yapıları birden çok veriyi aynı anda barındırmaktadır. Bu durumda veriler arasında bazı işlemler yapılabilir. Bu verilerin nasıl görüntüleneceğine ya da nasıl silineceğine ilişkin yerleşik python metotlarını incelemiştik. Burada ise bu yapılardaki başka bir işlemi inceleyeceğiz.

 

Python'da update() Metodu

Bir sözlük yapısındaki verilerin güncellenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - update() Metodu
"""
  update() metodu bir sözlük yapısının
  güncellenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
  Eğer güncellenmek istenen anahtar ifade bilgisi
  sözlük yapısında mevcut ise yeni atanan değeri ekler
  eğer anahtar ifade sözlükte mevcut değilse yeni
  bir anahtar-değer çifti olarak sözlüğe eklenmesini
  sağlar.
"""

countries = {
  "country_1": "Türkiye",
  "country_2": "Fransa",
  "country_3": "Hindistan",
  "counrty_4": "Japonya",
  "country_5": "Endonezya",
}


yeni_veri_1 = {'c_10': 'Meksika'}
yeni_veri_2 = {'country_2': 'İspanya'}
countries.update(yeni_veri_1)
countries.update(yeni_veri_2)
print(countries.values())

# Output : dict_values(['Türkiye', 'İspanya', 'Hindistan', 'Japonya', 'Endonezya', 'Meksika'])

"""
  Sözlükte mevcut olan bir değeri güncellemek 
  sözlükte mevcut olmayan bir değeri de eklemek
  için update() metodunu buradaki örneğimizde kullanmış olduk.
"""
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019