Python'da Dict/Sözlük Metotları - pop() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 14:05 Views:     370Python'da sözlüklerde kullanılan yerleşik metotları incelemeye devam ediyoruz.  Öncelikle sözlüklerin bir koleksiyon veri türü olduğunu ve verilerin anahtar-değer formatında tutulduğunu belirtelim.

Python'da pop() Metodu

pop() metodu anahtar ifadesei kendisine bağımsız değişken olarak verilen sözlük elemanını silmek için kullanılmaktadır.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - pop() Metodu
"""
  pop() metodu anahtar ifadesi parametre olarak
  belirtilen elemanı sözlükten silmek için kullanılmaktadır.

"""

countries = {
  "country_1": "Türkiye",
  "country_2": "Fransa",
  "country_3": "Hindistan",
  "counrty_4": "Japonya",
  "country_5": "Endonezya"
}

result = countries.pop("country_5")
print(result)
# Output: Endonezya

print(countries)
# Output: {'country_1': 'Türkiye', 'country_2': 'Fransa', 'country_3': 'Hindistan', 'counrty_4': 'Japonya'}
 
'''
  anahtar değeri country_5 olan ve değeri Endonezya olan
  sözlük elemanını pop() metodunu kullanarak 
  sözlük yapısı içerisinden kaldırıyoruz.
'''

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019