Python'da capitalize() Metodu Nasıl Kullanılır?

by trustix


Eklenme Tarihi : 06 Aralık 2020 20:58 Views:     514Python programlama dilinde kullanılan capitalize() metodu belirtilen string ifadenin ilk karakterini büyük harfe dönüştürmek için kullanılmaktadır. Eğer belirtilen ifadenin hali hazırda ilk karakteri büyük harf ise mevcut ifadenin aynısını döndürmektedir. Bununla birlikte capitalize metodu herhangi bir parametre almamaktadır.

 

print("merhaba".capitalize())

"""
  capitalize metodu kullanırken mutlaka parantezlerin
  kullanılması gerekmektedir. Buradaki örnekte direkt 
  print içinde kullanımını gösterdik.
  Output: Merhaba

"""

 

 

 

metin1 = "merhaba"
print(metin1.capitalize())

"""
  ilk örneğimizde print içinde kullanmıştık.
  burada ise daha önceden tanımladığımız
  ve içine string bir ifade atadığımız bir 
  değişkeni kullanarak capitalize metodunu
  kullanmış olduk.
  Output: Merhaba
"""
 

 

 

text = "2 sayısı en küçük asal sayıdır."
print(text.capitalize())

"""
  Kullanılan ifadenin ilk karakteri
  bir sayısal ifade ise 
  bu durumda orjinal veriyi döndürmektedir.
  Output: 2 sayısı en küçük asal sayıdır.
"""

 

 


text_1 = "bu"
text_2 = " bir"
text_3 = " test"
text_4 = " metnidir."

print(
  text_1.capitalize()
  + text_2.capitalize()
  +text_3.capitalize()
  +text_4.capitalize()
)

"""
  Buradaki örnekte ise her değişkene
  bir string ifade atayarak
  art arda kullandığımız capitalize
  metodu ile daha önceden oluşturduğumuz
  anlamlı ifadenin ilk karakterlerinin
  büyük harf olmasını sağladık.
  Output: Bu Bir Test Metnidir.
"""

 

 

text = input("Lütfen bir metin giriniz : ")
print(text.capitalize())

"""
  capitalize metodunu buradaki örnekte
  olduğu gibi daha dinamik bir şekilde de 
  kullanabiliriz. Burada kullanıcıdan
  istediğimiz string bir ifadenin ilk
  karakterini büyük harfe çeviriyoruz.
"""

 

 

 

text = "merhaba sayın seyirciler bu bir test metnidir."
for word in text.split(" "):
  print(word.capitalize())

"""
  Buradaki örneğimizde capitalize
  metodunu kullanarak daha önceden yazmış olduğumuz
  string bir ifadeyi
  for döngüsü yardımı ile birlikte
  her kelimesinin ilk harfini büyük harf
  yaptık. 

  Output: 
  Merhaba
  Sayın
  Seyirciler
  Bu
  Bir
  Test
  Metnidir.
"""
 

 

 

liste_1 = ["türkiye", "singapur", "malezya", "japonya", "çekya", "danimarka"]
ulke_1 = liste_1[0]
print(ulke_1.capitalize())

"""
  Bu örneğimizde ise bir liste
  içerisinde belirtilen string
  ifadelerin capitalize metodunu
  kullanarak ilk karakterlerini
  büyük karakter yaptık. Ancak burada
  bütün listeyi belirterek aynı işlemi
  yapmamız mümkün değil. 
  Listenin hangi elemanına müdahale etmek
  istiyorsak o elemanın index değerini
  belirtmemiz gerekir. Ya da bir döngü 
  yardımı ile bütün listeyi aynı şekilde etkileyebiliriz.
  Output: Türkiye
"""

 

 

text = "bu bir test metnidir."
for word in text.split(" "):
  if word == "test":
    print(word.capitalize())
    
"""
  Buradaki örnekte ise bir metni parçalara
  ayırarak ve bir koşul ifadesi kullanarak
  sadece belirttiğimiz koşula göre bir
  müdahalede bulunduk.
  Output: Test
"""

 

 

 

names = input("Lütfen Adınızı Giriniz : ")
print(names.capitalize())

"""
  Buradaki örneğimizde kullanıcıdan
  adını girmesini istiyoruz. Daha sonra ise
  bu isimler özel isim olacağından dolayı
  her durumda ilk karakteri büyük olsun istiyoruz.
  bu nedenle girilen her isim ilk harfi büyük olacak 
  şekilde ekrana yazdırılacaktır.
"""
 

 

 

country = "türkiye"
for l in country:
  print(l.capitalize())

"""
  Bu örneğimizde ise tamamını küçük harfe
  yazdığımız bir ifadeyi döngü yardımı
  ile bütün harfleri ayrı bir string ifadenin
  ilk karakteriymiş gibi ayrırak büyük
  harf olmasını sağladık.
  Output:
    T
    Ü
    R
    K
    I
    Y
    E

"""

 

 

 

Evet arkadaşlar Python programlama dilinde string ifadelere müdahale etmek amacıyla kullanılan capitalize metodu ile ilgili örnekler yaparak nasıl kullanıldığına değinmeye çalıştık.

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019