Python'da Dict/Sözlük Metotları - setdefault() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 13:33 Views:     328Python'da sözlüklerde kullanılan metotlara devam ediyoruz.

Python'da setdefault() Metodu

setdefault() metodu kendisine bağımsız değişken olarak verilen anahtarın değerini döndürmek amacıyla kullanılmaktadır. Eğer anahtar sözlük yapısında mevcut değilse değer içerecek şekilde sözlüğe bir anahtar da ekleyecektir.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - setdefault() Metodu
"""
  setdefault() metodu parametre olarak kendisine
  belirtilen anahtarın değerini döndürür.
  Eğer anahtar mevcut değilse değer içerecek
  şekilde sözlüğe bir anahtar ekler.
  Örneğin:
"""
s_1 = {
  'c1': 'BMW',
  'c2': 'Mercedes',
  'c3': 'Audi',
  'c4': 'Volvo'
}


s_1.setdefault('c5', 'Toyota')
print(s_1)
# Output: {'c1': 'BMW', 'c2': 'Mercedes', 'c3': 'Audi', 'c4': 'Volvo', 'c5': 'Toyota'}
'''
  sözlük yapısı içerisinde c5 anahtarı
  olmadığı için bu anahtarı değeri ile birlikte
  sözlük yapısı ekliyor.
'''

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019