Python'da Dict/Sözlük Metotları - popitem() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 13:24 Views:     377Sözlükler Python'da koleksiyon veri türlerinden biridir. Koleksiyon veri türleri ise aynı anda birden çok veriyi ve birden çok veri türünü aynı anda barındırabilir.

 

Python'da popitem() Metodu

popitem() metodu sözlük yapısındaki en son elemanı kaldırmak/silmek amacıyla kullanılmaktadır.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - popitem() Metodu
"""
  popitem() metodu sözlük yapısındaki en son elemanı
  kaldırmak/silmek amacıyla kullanılmaktadır.
  Örneğin:
"""
s_1 = {
  'c1': 'BMW',
  'c2': 'Mercedes',
  'c3': 'Audi',
  'c4': 'Volvo'
}


result = s_1.popitem()
print(s_1)

# Output: {'c1': 'BMW', 'c2': 'Mercedes', 'c3': 'Audi'}


"""
  Örneğimizde görüldüğü gibi popitem()
  metodunu kullandıktan sonra sözlükteki
  son elemanın silindiğini görüyoruz.
"""
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019