Python'da Dict/Sözlük Metotları - items() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 13:12 Views:     288Python'da items() Metodu

Python'da bir koleksiyon veri türü olan sözlük yapılarındaki verilerin konsolda ya da kullanıcı arayüzünde çıktılanırken anahtar-değer formatında görünmesini sağlayan yerleşik metottur.

 

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - items() Metodu

"""
  items() metodu sözlük yapısındaki verilerin
  anahtar-değer formatında görünmesini
  sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
  Örneğin:
"""
sozluk_1 = {
  'c1': 'BMW',
  'c2': 'Mercedes',
  'c3': 'Audi',
  'c4': 'Volvo'
}


result = sozluk_1.items()
print(result)

# Output: dict_items([('c1', 'BMW'), ('c2', 'Mercedes'), ('c3', 'Audi'), ('c4', 'Volvo')])

 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019