Python'da Dict/Sözlük Metotları - get() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 13:07 Views:     367Daha önce Python'da sözlük veri türünden bahsetmiştik. Sözlükler Python'da koleksiyon veri türlerinden biridir. Koleksiyon veri yapıları üzerinde çalıştırılabilen bazı metotlar vardır. Bunlardan biri get() metodudur.

 

Python'da get() Metodu

get() metodu kendisine bağımsız değişken olarak atanan sözlük anahtarının değerini döndürmek amacıyla kullanılmaktadır.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - get() Metodu
"""
  get() metodu kendisine bağımsız değişken
   olarak atanan sözlük anahtarının 
   değerini döndürmek amacıyla kullanılmaktadır. 
"""sozluk1 = {
  'c1': 'BMW',
  'c2': 'Mercedes',
  'c3': 'Audi',
  'c4': 'Volvo'
}


result = sozluk1.get('c4')
print(result)

# Output: Volvo

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019