Python'da Dict/Sözlük Metotları - fromkeys() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 12:45 Views:     356Python'da birtakım yerleşik metotların olduğundan ve bu metotların veri yapıları üzerinden bazı işlemler yapmak için kullanıldığından bahsetmiştik. fromkeys() metodunu diğer metotlarıdan ayıran temel özellik direkt bir yerleşik metot olmayışıdır. fromkeys() metodu bir sınıf metodudur.

 

Python'da fromkeys() Metodu

Bağımsız değişken olarak kendisine verilen diziyi bir sözlük yapısının verileri olarak atamaktadır. Bu durumda kendisine verilen ilk bağımsız değişkeni sözlük anahtarı ikinci bağımsız değişkeni ise sözlük değeri olarak atamaktadır.

Örneğin:

# Python'da Sözlük Metotları - fromkeys() Metodu
"""
  fromkeys() metodu referans olarak belirtilen
  diziyi bir sözlük yapısının anahtarları olarak
  atama işlemi yapmaktadır. Bunun için
  iki parametre alır. Bu parametrelerden ilki
  key parametresi ikincisi ise value parametresidir.
  Örneğin:
"""val_1 = (1, 2, 3, 4)
planets = ('Mars')


test_1 = dict.fromkeys(val_1, planets)
print(test_1)
# Output: {1: {'Mars'}, 2: {'Mars'}, 3: {'Mars'}, 4: {'Mars'}}
 
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019