Python'da Dict/Sözlük Metotları - copy() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 12:00 Views:     168Python'da atama operatörleri ile bir değişkene veri ataması yapılır. Bu atama işlemleri koleksiyon veri türleri için de geçerlidir. Ancak bu işlem bir bağlantı işlemi ya da diğer bir ifade ile bağ oluşturma işlemidir. Bunun dışında değiştirilebilir veri türlerinin kopyalanmasına bazı durumlarda ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda iki farklı şekilde bu değişkenler ya da veriler kopyalanabilir. Bu kopyalama sığ ya da derin kopyalama olmak üzere ikiye ayrılır.

 

Python'da  copy() Metodu

Bir sözlük yapısının sığ kopyasını oluşturmak için kullanılan metottur.

Örneğin:

 

# Python'da Sözlük Metotları - copy() Metodu"""
  copy() metodu bir sözlük yapısının sığ
  kopyasını döndürmek için kullanılmaktadır.
  Sözlük yapılarının sığ ve derin olmak üzere
  iki farklı kopya türü vardır.
  copy() metodu sığ kopya döndürür.
"""


dict_1 = {
  "country1": "Türkiye",
  "country2": "Singapur",
  "country3": "Fransa",
  "country4": "İtalya",
  "counrty5": "Hindistan"
}


dict_2 = dict_1.copy()

print(dict_2)
# Output: {'country1': 'Türkiye', 'country2': 'Singapur', 'country3': 'Fransa', 'country4': 'İtalya', 'counrty5': 'Hindistan'}
 
 

 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019