Python'da Dict/Sözlük Metotları - clear() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 19 Aralık 2020 11:51 Views:     433Daha önce Python'da sözlük veri türünden bahsetmiştik. Sözlükler Python'da koleksiyon veri türlerinden biridir. Koleksiyon veri yapıları üzerinde çalıştırılabilen bazı metotlar vardır. Bunlardan biri clear() metodudur.

clear() Metodu

Bir sözlük yapısındaki bütün elemanları silmeye yarayan bir yerleşik metottur.

# Python'da Sözlük Metotları - clear() Metodu


"""
  clear() metodu bir sözlük yapısındaki
  bütün elemanları silmeye yarar.
  Örneğin:
"""


dict_1 = {
  "country1": "Türkiye",
  "country2": "Singapur",
  "country3": "Fransa",
  "country4": "İtalya",
  "counrty5": "Hindistan"
}

print(dict_1)

# Output: {'country1': 'Türkiye', 'country2': 'Singapur', 'country3': 'Fransa', 'country4': 'İtalya', 'counrty5': 'Hindistan'}


dict_1.clear()
print(dict_1)
# Output: {}

"""
  clear() metodu kullanıldıktan sonra
  tanımladığımız sözlüğün içindeki 
  bütün verilerin silindiğini görüyoruz.
"""
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019