Python'da Veri Hiyerarşisi

by trustix


Eklenme Tarihi : 18 Aralık 2020 20:08 Views:     293Python'da birçok veri türü bulunmaktadır. Bu verilerin türleri ve bu türlerin hiyerarşisi Python çekirdeği dikkate alınarak aşağıda yapılmıştır.

 

1 - Number / Sayılar

               a - Integral

                        -  Integers / Tamsayılar

                        - Booleans

                b - Non-Integral

                        - Float Sayılar

                        - Complex/Kompleks Sayılar

                        - Decimal/Ondalıklı Sayılar

                        - Fractions / Kesirler

 

2 - Koleksiyon Veriler

            a- Diziler

                1 - Değişken Diziler

                    - Listeler

                2 - Değişmez Diziler

                    - Tuplelar

                    - Stringler

        b - Setler

            1-  Değişken Setler

                - Sets

            2 -  Değişmez Setler

                 -Dondurulmuş Setler

    c - Eşlemeler

                - Dictionaries / Sözlükler

 

3 - Çağrılabilir Nesneler

- Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

- Dekoratörler

- Classes/Sınıflar

- Metotlar/Örnek Metotlar

- Örnek Sınıflar

- Gömülü Fonksiyonlar

- Gömülü Metotlar

4 - Tekil Veriler

- None

- NotImplemented/Uygulanmayan

- Ellipsis/Üç Nokta

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019