Javascript'te Number() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 18 Aralık 2020 19:23 Views:     591Javascript'te tür dönüşümlerini incelemeye devam ediyoruz. String() metodu ile Javascript'teki diğer veri türlerini String veri türüne dönüştürmeyi incelemiştik. Number() metodu ise String() metodu ile aynı işleve sahip. Fark olarak verileri Number veri türüne dönüştürüyor.

 

Javascript'te Number() Metodu Ne  İşe Yarar?

Number() metodu bağımsız değişken olarak kendisine iletilen parametre değerinin mutlak Number veriye dönüştürmektedir.

Örneğin:

// Javascript'te Number() Metodu


var deger1 = 11;
var deger2 = 'Merhaba';
var deger3 = 123.12;
var deger4 = null;
var deger5 = undefined;
var deger6 = ''


console.log(typeof(Number(deger1))) // Output: number
console.log(typeof(Number(deger2))) // Output: number
console.log(typeof(Number(deger3))) // Output: number
console.log(typeof(Number(deger4))) // Output: number
console.log(typeof(Number(deger5))) // Output: number
console.log(typeof(Number(deger6))) // Output: number

/*
    null ve undefined değerleri de dahil olmak
    üzere bütün veri türleri number veri türüne 
    dönüştürüyoruz.

*/

 

 

console.log('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019