Python'da sort() Metodu Nasıl Kullanılır?

by trustix


Eklenme Tarihi : 06 Aralık 2020 20:52 Views:     7379Python'da liste yapılarındaki elemanları belli bir düzene göre sıralamak için sort() metodu kullanılır. Bu sıralama küçükten büyüğe doğru olan bir sıralamadır.

 

# Python'da sort örneği-1
test = [10, 5, 12, 4, 3, 7]
test.sort()
print(test)

'''
 Bu örnekte görüldüğü gibi karma bir şekilde
 bulunan bir liste yapısındaki elemanları
 küçükten büyüğe sıralamak için sort metodu kullanılabilir.
 Output: [3, 4, 5, 7, 10, 12]
'''

 

 

# Python'da sort örneği-2
test = [-2, -5, -1, -10, 0, -17]
test.sort()
print(test)

'''
  Sort metodu kullanarak bir liste yapısındaki
  elemanların küçükten büyüğe doğru sıralandığını
  söylemiştik. Aynı sıralama negatif
  sayılarda da yapılabilir. Sort metodu negatif sayıları da 
  aynı şekilde küçükten büyüğe doğru sıralar.
  Output: [-17, -10, -5, -2, -1, 0]
'''

 

 

# Python'da sort örneği-3
test = ['c', 'a', 'z', 'k', 's', 'd']
test.sort()
print(test)

'''
  Daha önceki örneklerde sort metodunu
  tamsayı değerlerini sıralamak için kullanmıştık
  Ancak sort metodu metinsel ifadeleri de aynı
  şekilde a'dan z'ye doğru sıralamak için de kullanılabilir.
  Yani birden çok string ifadenin bulunduğu
  bir liste yapısı da
  alfabetik olarak sort metodu ile sıralanabilir.
  Output: ['a', 'c', 'd', 'k', 's', 'z']
'''

 

 

# Python'da sort örneği-4
test = ['ç', 'a', 'ı', 'k', 'ş', 'ü']
test.sort()
print(test)

'''
  String ifadelerden oluşan bir liste yapısı
  sort metodu kullanarak sıralanabilir. Buradaki
  sıralamanın alfabetik olması veya stabil çalışması 
  için ifadelerin sadece ingilizce karakterlerden 
  oluşmasına gerek yoktur. Yani Türkçe karakterler de 
  aynı şekilde sıralanabilir.
  Output: ['a', 'k', 'ç', 'ü', 'ı', 'ş']
'''

 

 

 

# Python'da sort örneği-5
test = [7.5, 5.14, 9.11, 2.0, 3.14, 4.14, 6]
test.sort()
print(test)


'''
  İlk örneklerimizde tamsayıları yani
  integer veri türlerini kullanmıştık. 
  Sort metodu integer verilerde, string verilerde
  çalıştığı gibi float verilerde de aynı
  şekilde çalışmaktadır.
  Output: [2.0, 3.14, 4.14, 5.14, 6, 7.5, 9.11]
'''

 

 

# Python'da sort örneği-6
test = []
while len(test) < 5:
  sayi = int(input("Lütfen sayı giriniz : "))
  test.append(sayi)
test.sort()
print(test)

'''
  Buraya kadar manuel olarak girdiğimiz
  verileri bu noktadan sonra kullanıcıdan 
  isteyerek de bir sıralama yapmamız mümkün.
  Beş sayıyı sıralamak için bir döngü ile
  sayı adedi üst sınırı da belirterek
  verileri alıp sıralıyoruz. Son olarak
  da konsol ekranında çıktılanmasını 
  sağlıyoruz.
'''

 

 

# Python'da sort örneği-7
test = []
while len(test) < 5:
  sayi = float(input("Lütfen sayı giriniz : "))
  test.append(sayi)
test.sort()
print(test)

'''
  Bir önceki örnekte verileri alırken
  integer veri türü olarak almak için
  veri alma durumunu int olarak ayarlamıştık.
  Aynı işlemi float veri türü için de 
  buradaki örnekte olduğu gibi ayarlayabilir.
'''

 

 

# Python'da sort örneği-8
isimler = []
while len(isimler) < 5:
  isim = input('Lütfen isim giriniz : ')
  isimler.append(isim)
isimler.sort()
print(isimler)

'''
  Kullanıcıdan alınan verilerin
  sort metodu kullanılarak sıralanması 
  string ifadeler için de geçerlidir. 
  Yine bu ifadeler alfabetik olarak
  sıralanmaktadır.
'''
 

 

 

# Python'da sort örneği-9

sayilar = [1, 5, 2, 1.12, 6, 4.15]
sayilar.sort(reverse=True)
print(sayilar)

'''
  Buraya kadar yapılan bütün örnekler
  sayıların küçükten büyüğe 
  string ifadelerin ise alfabetik olarak
  a'dan z'ye olarak sıralanması şeklindeydi.
  Bunun dışında sort metodunun almış olduğu
  bir parametreden söz etmemiz gerekiyor.
  Sort metoduna reverse parametresi
  True olarak verildiğinde yapılan sıralama
  tersine döndürülmektedir.
  Output: [6, 5, 4.15, 2, 1.12, 1]
'''
 
 

 

 

# Python'da sort örneği-10

harfler = ['d', 'g', 'a', 'z', 'f']
harfler.sort(reverse=True)
print(harfler)

'''
  Reverse parametresinin True olması
  string ifadelerin de z'den a'ya
  doğru ters alfabetik olarak sıralanmasını 
  sağlamaktadır.
  Output: ['z', 'g', 'f', 'd', 'a']
'''
 

 

 

 

Evet arkadaşlar python programlama dilinde listelerde kullanılan sort metodunu örnekler üzerinden anlatmaya çalıştık.

 

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

3

27 Mayıs 2021
yazlım :
Çok teşekkürler benim için faydalı oldu
29 Ocak 2022
Malik :
def findElement(myFunction, n): prefixSum = [0] * n prefixSum[0] = myFunction[0] for i in range(1, n) : prefixSum[i] = prefixSum[i - 1] + myFunction[i] suffixSum = [0] * n suffixSum[n - 1] = myFunction[n - 1] for i in range(n - 2, -1, -1) : suffixSum[i] = suffixSum[i+1] + myFunction[i] for i in range(1, n - 1, 1) : if prefixSum[i] == suffixSum[i] : return myFunction[i] return -1 myFunction = [8,8,8,8] n = len(myFunction) print(findElement(myFunction , n))
29 Ocak 2022
Malik :
Fibonaci def funk(n): a = 1 b = 1 c = 1 list = [1, 1] while c < n: c = a + b a = b b = c if c < n: list.append(b) for i in list: print(i, end=" ") n = int(input("Ededi daxi edin: ")) funk(n)
Yorum Formu

vikikod.com    © 2019