Python'da append() Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

by trustix


Eklenme Tarihi : 06 Aralık 2020 20:46 Views:     5048Python'da kullanılan append() fonksiyonu liste yapılarında, listenin sonuna bir eleman eklemek için kullanılmaktadır. Burada yeni eleman eklendikten sonra yeni bir liste yapısı oluşturulmaz. Mevcut liste yapısı güncellenmiş olur.

 

# Python'da append örneği-1

sehirler = ['İstanbul', 'Ankara', 'Antalya', 'Erzurum']
sehirler.append('İzmir')
print(sehirler)

'''
 sehirler adında bir liste tanımladıktan sonra
 bu tanımlanmış listeye yeni bir şehir eklemek
 istediğimiz zaman
 yukarıdaki örnekte olduğu gibi 
 tanımladığım listenin adını yazdıktan sonra
 append ekleyerek parantez içinde
 eklemek istediğimi sehrin adını yazıyoruz.
 Son olarak print ile çıktı alıyoruz.
 Output: ['İstanbul', 'Ankara', 'Antalya', 'Erzurum', 'İzmir']
'''

 

 

# Python'da append örneği-2

ulkeler1 = ['Singapur', 'Türkiye', 'Birleşik Krallık']
ulkeler2 = ['Malezya', 'Endonezya']
ulkeler1.append(ulkeler2)
print(ulkeler1)

'''
 İlk örnekten farklı olarak append fonksiyonunu
 bir listeye eleman ekleme yerine
 direkt liste de ekleyebilir. 
 Bunun içinde append fonksiyonu kullanıldıktan
 sonra parantez içinde daha önceden
 tanımladığımız listenin adını
 yazmamız yeterli olacaktır.
 Ancak burada liste çok boyutlu olma 
 özelliği kazanmaktadır.
 Output:['Singapur', 'Türkiye', 'Birleşik Krallık', ['Malezya', 'Endonezya']]
'''

 

 

# Python'da append örneği-3

sayilar = [1, 2, 3, 4]
sayi = int(input("Lütfen bir sayı giriniz : "))
sayilar.append(sayi)
print(sayilar)

'''
 Buradaki örneğimizde daha önceden
 tanımlanmış bir listeye kullanıcıdan
 almış olduğumuz veriyi eklemek
 için kullanıcıdan bir veri istiyoruz.
 Tanımlamış olduğumuz liste yapısı 
 itibari ile sayılardan oluştuğu için
 kullanıcıdan aldığım veriyi de integer
 veri türüne dönüştürüyoruz.
 Kullanıcının yedi sayısını girdiği durumda 
 çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.
 Output: [1, 2, 3, 4, 7]
'''

 

 

# Python'da append örneği-4
sayilar = []
while len(sayilar) < 5:
  sayi = int(input("Lütfen bir sayı giriniz : "))
  sayilar.append(sayi)
print(sayilar)

'''
Buradaki örneğimizde olduğu gibi
daha önceden boş olarak tanımlanmış
bir liste yapısına
bir döngü yardımı ile
belli sayıda eklendikten sonra
listenin çıktılanmasını da sağlayabiliriz.
Burada while döngüsü ile 
listemizdeki eleman sayısı beş olana kadar 
kullanıcıdan sürekl sayı girmesini istiyoruz.
'''
 

 

# Python'da append örneği-5
sayilar = []
total = 0
while len(sayilar) < 5:
  sayi = int(input("Lütfen bir sayı giriniz : "))
  sayilar.append(sayi)
for i in range(0, len(sayilar)):
  total += sayilar[i]
print(total)

'''
  Buradaki örneğimizde ise az önceki örneği
  biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz.
  Listenin eleman sayısı beş olana kadar
  kullanıcıdan sayı girmesini istiyoruz.
  Daha sonra ise girilen bu sayıların toplamını
  buluyoruz. Girilen sayılar
  1, 2, 3, 4, 5 olduğunda 
  çıkan sonuç şu olacaktır.
  Output: 15

'''

 

 

# Python'da append örneği-6
sayilar = []
total = 0
while len(sayilar) < 5:
  sayi = int(input("Lütfen bir sayı giriniz : "))
  sayilar.append(sayi)
for i in range(0, len(sayilar)):
  total += sayilar[i]

ortalama = total/len(sayilar)
print("Sayıların Toplamı : " + str(total))
print("Sayıların Ortalaması : " + str(ortalama))

'''
Daha önce yaptığımız örneği biraz daha
geliştiriyoruz. Liste elemanlarının
toplamını bulmuştuk, burada ise toplama
ek olarak bunların ortalamasını da 
tespit ediyoruz.
Output: Sayıların Toplamı : 15
    Sayıların Ortalaması :3.0

'''

 

 

# Python'da append örneği-7
ogrenciler = []
while len(ogrenciler) < 20:
  isim = input("Lütfen bir isim giriniz : ")
  ogrenciler.append(isim)
print(ogrenciler)

'''
  Sayılar üzerinden yaptığımız işlemlerin 
  bir benzerini metinsel ifadeler ile
  de yapabiliriz. Bir öğrenci listesi 
  oluşturacağımız varsayalım. Sınıfımızdaki
  öğrenci sayısının da yirmi olduğunu biliyoruz.
  Böyle bir durumda yirmi üst limitini
  belirleyerek bir döngü yardımı ile
  her öğrencinin adını yazdıktan sonra
  bu verinin listeye eklenmesini bu
  şekilde sağlayabiliriz.
'''

 

 

# Python'da append örneği-8

test = ["Ahmet", "Melisa", "Eray", "Yağmur"]
test2 = ["Uğur", [1, 2, 3, [3.0, 3.1, 3.2, 3.3]]]
test.append(test2)
print(test)

'''
 Yukarıdaki örnekte olduğu gibi
 append fonksiyonu
 çok boyutlu listeleri 
 bir listede toplamak için de kullanılabilir.
'''

 

 

# Python'da append örneği-9
test = []
metin = "Bu bir test metnidir. Ancak burada önemli olan append metodunun anlaşılmasıdır. Bu nedenle" \
    " örnek yapılmaktadır."
kelimeler = metin.split('.')
test.append(kelimeler)
print(test)

'''
  Bu örneğimizde bir metni belli durumlara göre
  şekillendirmek amacıyla append fonksiyonunu kullandık.
  Bir metindeki cümlelerin her birinin listenin bir elemanı
  olmasını ve bu şekilde istediğimiz cümleye ulaşabileceğimizi
  düşünerek bunu yapıyoruz.
  Öncelikle boş bir liste tanımladık. Daha sonra bir metin
  parçası yazdık. Bu metin parçasını nokta işaretini referans alarak
  her cümlesini ayrıştırdık. Bu cümlelerden her birini de append fonksiyonu
  ile bir liste elamanı olarak boş listeye ekledik.
  Output: [['Bu bir test metnidir', ' Ancak burada önemli olan append metodunun anlaşılmasıdır', ' Bu nedenle örnek yapılmaktadır', '']]

'''

 

# Python'da append örneği-10

rakamlar = [1, 2, 3, 4, 5]
kelimeler = ["bir", "iki", "üç", "dört", "beş"]

yeniListe = []
yeniListe.append(rakamlar)
yeniListe.append(kelimeler)
print(yeniListe)

'''
  Sayıları bir listede
  kelimeleri ise başka bir listede
  tuttuğumuz yapıyı
  bir listede birleştirerek
  çok boyutlu üçüncü bir listeyi
  de yine append metodu ile yapabiliriz.
'''

 

 

Evet arkadaşlar Python programlama dilinde liste yapılarına eleman eklemek, listeleri güncellemek, yeni verileri bir listede toplamak gibi amaçlarla kullanılan append fonksiyonunu örnekler üzerinden anlatmaya çalıştık.

 

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019