Python'da pop() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 14 Aralık 2020 19:57 Views:     2647Python programlamadaki veri türlerinden biri olan liste yapılarını metotlar kullanarak incelemey devam ediyoruz. Burada inceleyeceğimiz metot ise pop() metodu.

Python'da pop() Metodu Ne İşe Yarar?

pop() metodu tanımlanmış bir listenin en sonundaki elemanı silmek amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin:

# Python'da pop() Metodu


# Öncelikle bir liste tanımlıyoruz
sehirler = ['İstanbul', 'Antalya', 'Malatya', 'Artvin']

# listemizi konsol ekranına yazdırıyoruz.
print(sehirler) 
# Output :['İstanbul', 'Antalya', 'Malatya', 'Artvin']


# pop() metodu ile listemizin sonundaki elemanı siliyoruz.
sehirler.pop()

# Şimdi tekrar konsol ekrarnına yazdırıyoruz.
print(sehirler)
# Output: ['İstanbul', 'Antalya', 'Malatya']

'''
    Buradaki örnekte görüldüğü gibi 
    pop() metodu kullanarak listenin en sonundaki
    elemanı silmiş olduk.
'''

 

 

Listeden belirli bir elemanı silme

# Python'da pop() Metodu


# Öncelikle bir liste tanımlıyoruz
sehirler = ['İstanbul', 'Antalya', 'Malatya', 'Artvin']

# listemizi konsol ekranına yazdırıyoruz.
print(sehirler) 
# Output :['İstanbul', 'Antalya', 'Malatya', 'Artvin']


# pop() metodu ile listemizin sonundaki elemanı siliyoruz.
sehirler.pop(1)

# Şimdi tekrar konsol ekrarnına yazdırıyoruz.
print(sehirler)
# Output: ['İstanbul', 'Malatya', 'Artvin']

'''
    Buradaki örnekte ise index değerini belirterek
    listeden istediğimiz elemanı silebiliriz.
'''

 
Sonraki İçerik


0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019