Python'da sum() Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

by trustix


Eklenme Tarihi : 06 Aralık 2020 20:40 Views:     4044Python'da sum() fonksiyonu bir iterasyon yapısındaki sayıların - ki bu iterasyon yapısı genellikle listelerdir ancak diğer iterasyon yapıları da olabilir - soldan sağa bir işlem süreci içerisinde birbirine ekleyerek sonuçta bir toplam döndürmek için kullanılmaktadır. sum() fonksiyonu bir iterasyon referans parametresini zorunlu ve bir başlangıç değerini de opsiyonel olarak alabilmektedir.

 

# Python'da sum() fonksiyonu kullanımına örnek
sayilar = [7, 22, 3, 8, 5, 11, 7, 3]
print(sum(sayilar))
'''
  Burada sum fonksiyonu sayilar 
  adında tanımlamış olduğumuz
  tüm sayıları toplayarak
  bize sonucu döndürmektedir.
  Output: 66
'''
 

 

# Python'da sum() fonksiyonu kullanımına örnek
sayilar = [7, 22, 3, 8, 5, 11, 7, 3]
print(sum(sayilar))
'''
  Burada sum fonksiyonu sayilar 
  adında tanımlamış olduğumuz
  tüm sayıları toplayarak
  bize sonucu döndürmektedir.
  Output: 66
'''

print(sum(sayilar, 15))

'''
  Yukarıdaki örneğe ek olarak toplam sonuca
  tekrar eklenmek isteyen sayı 
  fonksiyona bir parametre olarak atanabilir.
  Output: 81
'''

 

 

 

# Python'da sum fonksiyonu örneği
liste = [1 ,12, 3, 66, 5, 14, 17, 24, 9]
ortalama = print(sum(liste)/len(liste))

# len komutu listedeki eleman sayısı bulmak için kullanılmaktadır.

'''
  Bu örnekte sayılardan oluşan bir listenin
  elemanlarının toplam sonucunu 
  aynı listedeki eleman sayısına bölerek
  bu listedeki sayısal değerlerin
  ortalamasını bulmayı amaçladık.
'''
 

 

 

# Python'da sum fonksiyonu örneği
test = (1, 12, 21, 33, 9, 7)
print(type(test))
print(sum(test))

# Output: <class 'tuple'>
# Output: 83

'''
  Buraya kadarki örneklerde sum fonksiyonunu
  bir listedeki elemanların toplam
  değerini öğrenmek için kullandık.
  Ancak en başta da belirttiğimiz gibi bu
  fonksiyon diğer iterasyo yapılarında da
  aynı işlevi görmektedir.
  Burada diğer örneklerden farklı olarak
  tuple yapısını kullandık.
'''
 

 

 

# Python'da sum fonksiyonu örneği

tuplex = (1.11, 2.7, 9.5, 7, 12)
print(sum(tuplex))

'''
  Sum() fonksiyonu integer veri türlerindeki
  değerleri topladığı gibi float
  veri türündeki değerleri
  toplamak için de kullanılabilir.
  Örnekte de görüldüğü gibi 
  işlemin gerçekleşmesi için
  tamsayı olması gerekmemektedir.
  Output: 32.31
'''
 

 

 

# Python'da sum fonksiyonu örneği

listx = [[1,2,3], [4,5], [12, 10], [7, 1]]
print(sum(listx[2]))

'''
  Sum() fonksiyonu çok boyutlu iterasyon
  yapılarında da kullanılabilir.
  Ancak burada fonksiyonun
  çalışması için
  bu çok boyutlu iterasyon yapısının
  hangi boyutu için bir hesaplama yapılmak 
  isteniyorsa ona göre bir index değeri parametresi
  de belirtilmelidir.
  Output: 22
'''
 

 

 

# Python'da sum fonksiyonu örneği

x = input("Lütfen toplanmasını istediğiniz bir üst değer giriniz : ")
x = int (x)
total = 0
for sayi in range(0, x+1, 1):
  total = total+sayi
print("0'dan girdiğiniz sayıya kadan olan sayıların toplamı = ", total)

'''
  Burada sum() fonksiyonunu kullanarak
  kullanıcıdan da bir sayı girmesini isteyerek
  sıfırdan girilen sayıya kadar olan sayıları
  bir döngü yardımı ile toplayıp sonucu döndürecek
  bir sistem kurduk.
'''
 

 

 

# Python'da sum fonksiyonu örneği

print(sum(range(5, 55, 10)))

'''
  Sadece sum ve range fonksiyonları kullanılarak
  da bir sayı dizisindeki elemanların toplamını 
  bulmak örnekte olduğu gibi gayet mümkündür.
  Burada range fonksiyonunun aldığı parametreler
  başlangıç değeri bitiş değeri ve artış miktarıdır.
'''
 

 

 

# Python'da sum fonksiyonu örneği

dictx = {1: "bir", 7: "yedi", 9: "dokuz", 12: "oniki"}
print(sum(dictx))

'''
  Sum() fonksiyonu liste ve tuple iterasyon yapılarından
  farklı olarak diğer bir
  iterasyon yapısı olan 
  sözlüklerde de çalışmaktadır.
  Output: 29
'''
 

 

 

# Python'da sum fonksiyonu örneği

listx = [[1, 12, 55], [12, 9]]
print(sum(listx[0], 50))

'''
  Burada da yine çok boyutlu bir 
  liste yapısının index değeri parametresini
  belirterek ve son bir ekleme de yaparak 
  fonksiyonumuzu çalıştırdık.
  Output: 118
'''
 

 

 

 

Evet arkadaşlar Python'da sum() fonksiyonunun kullanımına örnekler üzerinden değinmeye çalıştık.

 

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

2

08 Şubat 2021
Emirhan BULUT :
Teşekkürler! https://turkiyeyapayzeka.com
08 Şubat 2021
Emirhan BULUT :
Teşekkürler! https://www.turkiyeyapayzeka.com
Yorum Formu

vikikod.com    © 2019