Python'da Dict/Sözlük Veri Türü

by trustix


Eklenme Tarihi : 14 Aralık 2020 17:45 Views:     412Python programlama dili verilerimizi saklamak ve kullanmak için birçok veri yapısı barındırmaktadır. Bunlardan biri de sözlük yapılarıdır. Veri saklama yöntemi olarak listeler ve tuplelar ile benzerlik göstermektedir. Verileri değiştirilebilir. Ayrıca tuple ve listelerden farklı olarak atanan verilerin index değeri de belirtilir. Anahter-değer formatındadır.

 

 

 

# Python Sözlük Oluşturma 


countries = {
  1: "Türkiye",
  2: "Singapur",
  3: "Norveç",
  4: "Malezya"
}

print(countries)
# Output: {1: 'Türkiye', 2: 'Singapur', 3: 'Norveç', 4: 'Malezya'}

"""
  Belirtilen birinci parametreler
  yani rakamlar anahtar ikinci parametreler
  yani ülke isimleri ise değer durumundadır.
"""
 

 

 

Python sözlük yapılarında atanan değerlerin anahtar ifadeleri benzersiz olmak durumundadır. Anahtarlar rakamsal ifadelerden oluşmak zorunda değildir. Bir anahtara birden fazla değer atandığında sadece atanan son değer kabul işlenir. Bu nedenle her değere tekil bir anahtar verilmelidir.

 

# Python Sözlük Oluşturma 


countries = {
  1: "Türkiye",
  2: "Singapur",
  3: "Norveç",
  4: "Malezya",
  4: "Fransa"
}

print(countries)
# Output: {1: 'Türkiye', 2: 'Singapur', 3: 'Norveç', 4: 'Fransa'}

"""
  Buradaki örnekte olduğu gibi 4 anahtarına sahip 
  iki farklı değer görülmektedir. Bunlardan
  ilki Malezya ikincisi ise Fransa değeridir.
  Ancak çıktıda sadece Fransa değeri görülmektedir.
  4 anahtarına yazılan son değer işlenmiştir.
"""
 

 

 

Python Sözlüklerinde Verilere Nasıl Erişilir?

# Python Sözlük Verilerine Erişmek - 1


countries = {
  1: "Türkiye",
  2: "Singapur",
  3: "Norveç",
  4: "Malezya",
  4: "Fransa"
}

print(countries[2])
# Output: Singapur

"""
  Bir sözlükteki verilere anahtar ifadesi referans gösterilerek
  ulaşılabilir. İki anahtarına sahip değerimiz Singapu olduğu
  için çıktılaması da Singapur olmaktadır.
"""
 
# Python Sözlük Verilerine Erişmek - 2test = {
  "Almanya": "Berlin",
  "Fransa": "Paris",
  "Türkiye": "Ankara"
}

print(test.get("Fransa"))

# Output: Paris

"""
  Verilere direkt anahtar ifade belirtilerek
  ulaşılabildiği gibi get yöntemi ile de 
  ulaşılabilir.
"""

 

 

Python Sözlük Yapılarında Döngü Yardımı ile Verilere Nasıl Erişilir?

 

# Python Sözlük Verilerine Erişmek countries = {
  "Almanya": "Berlin",
  "Fransa": "Paris",
  "Türkiye": "Ankara",
  "Çin": "Pekin",
  "Japonya": "Tokyo",
  "Mısır": "Kahire"
}

for a, b in countries.items():
  print("Ülke : %s" % a)
  print("Başken : %s" % b)
  print("---------------")


"""
  Output: 
    Ülke : Almanya
    Başken : Berlin
    ---------------
    Ülke : Fransa
    Başken : Paris
    ---------------
    Ülke : Türkiye
    Başken : Ankara
    ---------------
    Ülke : Çin
    Başken : Pekin
    ---------------
    Ülke : Japonya
    Başken : Tokyo
    ---------------
    Ülke : Mısır
    Başken : Kahire
    ---------------

"""
 

 

 

Sözlük yapıları listeler gibi iç içe tanımlanabilir. Yani çok boyutlu sözlük tanımlamak mümkündür. Ancak bir sözlük yapısının içerisini anahtar yerine liste tanımlaması yapılamaz. Çünkü anahtar ifadelerin tekil ve değiştirilemez olması gerektiğini söylemiştik. Oysa liste yapıları değiştirilebilir.

 

Python Sözlüklerinde Veriler Nasıl Silinir?

 

# Python Sözlük Verilerini Silmek countries = {
  "Almanya": "Berlin",
  "Fransa": "Paris",
  "Türkiye": "Ankara",
  "Çin": "Pekin",
  "Japonya": "Tokyo",
  "Mısır": "Kahire"
}

del countries["Japonya"]

for a, b in countries.items():
  print("Ülke : %s" % a)
  print("Başken : %s" % b)
  print("---------------")


"""
  Output: 
    Ülke : Almanya
    Başken : Berlin
    ---------------
    Ülke : Fransa
    Başken : Paris
    ---------------
    Ülke : Türkiye
    Başken : Ankara
    ---------------
    Ülke : Çin
    Başken : Pekin
    ---------------
    Ülke : Mısır
    Başken : Kahire
    ---------------

  Buradaki örnekte görüldüğü gibi bir sözlükteki veriler
  del komutu ve anahtar referansı ile silinebilir.
  Belirttiğimiz anahtar değer Japonya'dır. Dolayısı
  ile güncel sözlüğümüzde bu ifade silinmiştir.

"""
 

 

 

Python'da Çok Boyutlu Sözlük Nasıl Oluşturulur?

 

# Python'da çok boyutlu sözlük oluşturmainsanlar = {
  1: {"name": "Tuğba", "age": 4, "no": 12},
  2: {"name": "Damla", "age": 10, "no": 5},
  3: {"name": "Kerem", "age": 20, "no": 7},
  4: {"name": "Elizan", "age": 12, "no": 8},
  5: {"name": "Mehmet", "age": 15, "no": 15},
  6: {"name": "Eray", "age": 2, "no": 6},
}

for a, b in insanlar.items():
  print("Sıra : %s" % a)
  print("Adı : %s" % b["name"])
  print("Yaşı : %s" % b["age"])
  print("Numarası : %s" % b["no"])
  print("---------------")


"""
  Output: 
    Sıra : 1
    Adı : Tuğba
    Yaşı : 4
    Numarası : 12
    ---------------
    Sıra : 2
    Adı : Damla
    Yaşı : 10
    Numarası : 5
    ---------------
    Sıra : 3
    Adı : Kerem
    Yaşı : 20
    Numarası : 7
    ---------------
    Sıra : 4
    Adı : Elizan
    Yaşı : 12
    Numarası : 8
    ---------------
    Sıra : 5
    Adı : Mehmet
    Yaşı : 15
    Numarası : 15
    ---------------
    Sıra : 6
    Adı : Eray
    Yaşı : 2
    Numarası : 6
    ---------------

"""


"""
  Buradaki örneğimiz çok boyutlu bir sözlük yapısıdır.
  Sıra değerleri anahtarları oluşturmaktadır.
  Kişi bilgileri ise ayrı bir sözlük yapısı içerisinde 
  tutulmaktadır.
"""
 

 

 

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019