Python'da Tuple/Demet Metotları

by trustix


Eklenme Tarihi : 14 Aralık 2020 17:30 Views:     343Daha önce tuple veri türünün Python programlamada nasıl kullanıldığına değinmiştik. Şimdi ise tuple veri türü ile birlikte verilere erişim ve veri manipülasyonuna  imkan veren Python programlamadaki yerleşik metotlara değinmeye çalışacağız.

 

 

Tuplelarda count() Metodu Nasıl Kullanılır?

 

# Python Tuplelarda count() Metodu Kullanımı

"""
  count() metodu tuplelarda aynı veriden kaç tane
  olduğunu saymak için kullanılmaktadır. Örneğin bir
  sınıftaki öğrencilerin isimlerinin tutulduğu bir
  tuple düşünelim. Bu sınıfta aynı isme sahip öğrenciler
  olabilir. İşte count() metodu belirtilen isimden kaç
  öğrencinin olduğunu bulmak için kullanılabilir.
  Örneğin:
"""


names = ("Kerem", "Yağmur", "Melisa", "Elizan", "Uğur", "Eray", "Yağmur", "Yağmur", "Eymen")
count_1 = names.count("Yağmur")
print(count_1)
# Output:3

"""
  Yağmur adında sahip öğrencileri saymak istediğimizde 
  karşımıza burada olduğu gibi 3 değeri çıkmaktadır.
"""


count_2 = names.count("Mehmet")
print(count_2)
# Output: 0

"""
  Tuple içinde olmayan bir değer girdiğimizde haliyle
  karşımıza sıfır değeri çıkmaktadır.
"""

 

 

 

 

Tuplelarda index() Metodu Nasıl Kullanılır?

 

# Python Tuplelarda index() Metodu Kullanımı

"""
  index() metodu kendisine referans verilen değerin
  tuple içinde hangi index değerine sahip olduğunu
  öğrenmek için kullanılmaktadır. Bir önceki örneğimizdeki
  isimlerin kayıtlı olduğu tuple üzerinden bu durumu
  incelemeye çalışalım.
"""


names = ("Kerem", "Yağmur", "Melisa", "Elizan", "Uğur", "Eray", "Yağmur", "Yağmur", "Eymen")
val = names.index("Melisa")
print(val)
# Output: 2

"""
  Melisa adlı öğrenci iki index değerine sahip olduğu
  için çıkan sonuç ikidir. Ancak Yağmur adlı
  öğrenciden üç tane olduğu için index()
  metodu sadece Yağmur adlı öğrencinin ilk
  index değeri bilgisini karşımıza çıkarmaktadır.
  Yağmur adlı diğer iki öğrencinin
  index değeri bilgisini vermemektedir.
"""

val_2 = names.index("Yağmur")
print(val_2)
# Output: 1
 
 

 

 

Python'da Tuple Nasıl Listeye Dönüştürülür?

# Python Tupleyı Listeye Dönüştürme

"""
  Python programlamada Tuple veri türünün
  müdahale edilemez olduğundan bahsetmiştik.
  Ancak mevcut bir tupleyı bir listeye dönüştürerek
  müdahale edilebilir bir hale getirebiliriz.
  Örneğin:
"""

car = ("BMW", "Mercedes", "Audi")
print(type(car))
# Output: <class 'tuple'>

"""
  Yukarıda görüldüğü gibi tanımladığımı değişken bir tuple.
  Şimdi bunu bir listeye dönüştürelim.
"""

carl = list(car)
print(type(carl))
# Output: <class 'list'>

"""
  Artık bir listeye dönüştürdük. Şimdi müdahale edebiliriz.
  Verilerden birini değiştirelim.
"""

carl[2] = "Volvo"
print(carl)
# Output: ['BMW', 'Mercedes', 'Volvo']

"""
  Gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra listemizi
  tekrar bir tupleya dönüştürüyoruz.
"""

car = tuple(carl)
print(type(car))
# Output : <class 'tuple'> 

 

Bir Tuplenın Verilerine Döngü Yardımı ile Nasıl Erişilir?

# Tuple Verilerin Döngü ile Erişmek

"""
  Tuple içindeki değerlere tek seferde
  bir tuple olarak erişebilir. Ancak
  bir döngü yardımı ile bütün verileri
  ayırarak erişmekte mümkündür.
  Örneğin:
"""

# Tuple olarak erişme
countries = ("Türkiye", "Singapur", "Malezya", "Norveç", "Fransa", "Cezayir", "Çin")
print(countries)
# Output : ('Türkiye', 'Singapur', 'Malezya', 'Norveç', 'Fransa', 'Cezayir', 'Çin')


# Döngü yardımı ile erişme
for country in countries:
  print(country)


"""
  Output:
    Türkiye
    Singapur
    Malezya
    Norveç
    Fransa
    Cezayir
    Çin

"""
 

 

 

Bir Tuplenın Eleman Sayısı Nasıl Bulunur?

 

# Tuplenın Eleman Sayısını Bulmak

"""
  Tuplenın eleman sayısına erişmek için
  len() metodu kullanılmaktadır.
  Örneğin:
"""


countries = ("Türkiye", "Singapur", "Malezya", "Norveç", "Fransa", "Cezayir", "Çin")
len_1 = len(countries)
print(len_1)
# Output: 7
 

 

 

Python Tupleları Nasıl Birleştirilir?

 

# Birden Fazla Tuplenın Birleştirilmesi

"""
  Python'da birden fazla tupleyı birleştirmek
  için + operatörü kullanılabilir.
"""


countries = ("Türkiye", "Singapur", "Malezya")
cities = ("Ankara", "Singapur", "Kuala Lumpur")

combine = countries + cities
print(combine)
# Output: ('Türkiye', 'Singapur', 'Malezya', 'Ankara', 'Singapur', 'Kuala Lumpur')
 
 

 

 

 

Evet arkadaşlar Python programlama dilinde kullanılan Tuple veri türüyle ilgili temel bilgilerden, kullanımlardan ve özelliklerden bahsetmeye çalıştık.

 

print("Herkese İyi Kodlamalar")

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019