Python'da Tuple/Demet Veri Türü

by trustix


Eklenme Tarihi : 14 Aralık 2020 17:23 Views:     320Python programlama dilinde tuplelar listeler veya sözlükler gibi birer koleksiyon veri türüdür. Yapıları listeler ile oldukça benzerlik taşımaktadır. Syntaxleri biraz farklıdır ve listelerden farklı olarak değiştirilemez bir veri türü oluşudur.

 

Python'da Tuple Nasıl Oluşturulur?

# Python'da Tuple Oluşturma 
"""
  Python programlama dilinde tuple oluşturmanın temel syntax
  yapısı bir değişken tanımladıktan sonra parantez içine yazılacak
  şekilde verileri atamaktır.
  Örneğin:
"""

tuple_1 = ("Bu", "Bir", "Tuple", "Örneğidir")
print(tuple_1)
# Output: ('Bu', 'Bir', 'Tuple', 'Örneğidir')

print(type(tuple_1))
# Output: <class 'tuple'>
 

 

 

Tek Elemanlı Bir Tuple Nasıl Oluşturulur?

# Python'da Tuple Oluşturma 

"""
  Tuplelar bir veya birden çok elemandan oluşabilir.
  Bu elemanların veri tipleri de listelerde
  olduğu gibi farklı olabilir.
  Örneğin:

"""

test = ("One",)
print(test)
# Output: One

print(type(test))
# Output: <class 'tuple'>

"""
  Eğer buradaki örnekte olduğu gibi
  ilk elemandan sonra virgül(,) işareti
  konulmaz ise değişkenin veri türü str olacak
  şekilde değerlendirilir.
"""

 

 

Python'da Tuplelar'ın Elemanlarına Nasıl Erişilir?

# Python'da Tuple Verilerine Erişme 

"""
  Tuplelar verilere erişme listelerde olduğu
  gibi index değerlerini referans vererek mümnkündür.
  Şimdi çok elemanlı bir tuple tanımlayalım ve
  verilere nasıl eriştiğimizi gösterelerim.
  Örneğin:
"""


test_2 = ("Türkiye", "Singapur", "Malezya", "Norveç", "Japonya")
print(test_2[1])
# Output: Singapur

"""
  Tuplelar da listeler gibi sıfırıncı indexten başlayarak
  her veri veya veri parçasına sırası ile bir matematiksel 
  değer vermektedirler. Burada sıfırıncı index Türkiye
  birinci index ise örnekte olduğu gibi Singapur değeridir.
"""

 

 

# Python'da Tuple Verilerine Erişme 

"""
  Tuplelar verilere erişme listelerde olduğu
  gibi index değerlerini referans vererek mümnkündür.
  Şimdi çok elemanlı bir tuple tanımlayalım ve
  verilere nasıl eriştiğimizi gösterelerim.
  Örneğin:
"""


test_2 = ("Türkiye", "Singapur", "Malezya", "Norveç", "Japonya")
print(test_2[1:3])
# Output: ('Singapur', 'Malezya')

"""
  Birden fazla tuple elemanına erişmek için
  bir aralık ifadesi kullanılabilir.
  Belirtilen aralık ifadesinin ilki dahildir
  ikincisi ise dahil değildir.
"""

 

 

Bir Tuplenın Son Elemanına Nasıl Erişilir?

# Python'da Tuple Verilerine Erişme 

"""
  Tuplelar da son elemanın index değeri her zaman için
  -1'dir. Bundan önceki her elemanın index değeri ise bir
  küçülerek devam eder.
"""


test_2 = ("Türkiye", "Singapur", "Malezya", "Norveç", "Japonya")
print(test_2[-1])
# Output: Japonya

 

 

Python'da Tuple Nasıl Ters Çevirilir?

# Python'da Tuple Ters Çevirme

"""
  Python'da tuplelardaki verilerin sıralaması
  tersine çevrilebilir. test_2 adlı tuplemızda ilk
  değerimiz Türkiye'dir.
  Ancak ters çevirdikten sonra - ki ters çevirme
  aşağıdaki örnekte olduğu gibi köşeli parantezler
  içinde ::-1 ifadesini kullanmaktır - son veriyi
  sıfırıncı indexe aktararak her önceki eleman için
  bir sonraki index değerine atama yapılır.
  Dolayısı ile tupleyı ters çevirdikten sonra ilk değerimiz
  Japonya olmaktadır.
"""


test_2 = ("Türkiye", "Singapur", "Malezya", "Norveç", "Japonya")
test_3 = test_2[::-1]
print(test_3[0])
# Output: Japonya

 

Python programlamada kullanılan ve bir koleksiyon veri türü olan tuple/demet veri yapısında bahsetmeye çalıştık.

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019