Python'da Liste Örnekleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 13 Aralık 2020 21:28 Views:     921Python'da liste veri türü sadece bir değişkende birden fazla elemanı depolamak için kullanılmaktadır. Python'daki Tuple, Set, Dictionary ile birlikte Listeler dördüncü koleksiyon veri türüdür. Daha önce listelere değinmeye çalışmıştık. Ayrıca çok boyutlu listeleri de incelemiştik. Burada ise bunlarla ilgili örnekler yaparak  daha iyi anlamaya çalışacağız.

Öncelikte tek boyutlu bir liste örnekleri ile başlayalım.

 

# Python Liste Örnekleri
# Python'da Tek Boyutlu Liste


test_1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
print(test_1)
print(type(test_1))
print(type(test_1[0]))

# Output: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
# Output: <class 'list'>
# Output: <class 'int'>

"""
  Python'da listeler birden fazla veri türünü
  aynı anda bir arada tutabilir.
  Burada tanımladığımız liste
  sadece integer veri türü içeren 
  liste örneğidir.
  type() fonksiyonu ile de hem
  tanımladığımız değişkenin liste
  türünde olduğunu hem de ilk elemanının
  integer veri türünde olduğunu görebiliyoruz.
"""
 
 

 

 

 

# Python Liste Örnekleri
# Python'da Tek Boyutlu Liste - 2


complex = [1, "Singapur", 3.14, True]
print(complex)
# Output: [1, 'Singapur', 3.14, True]
print(type(complex))
# Output: <class 'list'>

print(type(complex[0])) # Output: <class 'int'>
print(type(complex[1])) # Output: <class 'str'>
print(type(complex[2])) # Output: <class 'float'>
print(type(complex[3])) # Output: <class 'bool'>

"""
  Buradaki liste örneğimiz ise
  dört farklı veri türünü içeren
  bir liste yapısıdır. Ve yine
  tek boyutlu bir listedir.
"""
 

 

 

İki Boyutlu Listeler

# Python Liste Örnekleri
# Python'da İki Boyutlu Listeler


test_2 = [["Türkiye", "Singapur", "Mısır"], ["Avrupa", "Asya", "Afrika"]]
print(test_2)
# Output: [['Türkiye', 'Singapur', 'Mısır'], ['Avrupa', 'Asya', 'Afrika']]

print(type(test_2)) # Output: <class 'list'>
print(type(test_2[0])) # Output: <class 'list'>

"""
  Burada tanımladığımız liste kendi içinde iki
  farklı listeyi barındıran bir liste 
  yapısıdır. Bu listelerden biri ülkeleri
  diğer ise kıtaları belirtmektedir.
  Liste içinde liste olduğu için de
  iki boyutlu liste örneğidir.
"""
 
 

 

 

 

# Python Liste Örnekleri
# Python'da İki Boyutlu Listeler - 2


records = [
  [
    "Kerem",
    "Yağmur",
    "Elizan",
    "Uğur",
  ],
  [
    20,
    18,
    19,
    22
  ]
]

print(records[0])
print(records[1])
# Output: ['Kerem', 'Yağmur', 'Elizan', 'Uğur']
# Output: [20, 18, 19, 22]

"""
  Bir liste yapısının içinde bir okulda kayıtlı olan
  öğrencilerin isimlerini bir listede
  bu öğrencilerin yaş bilgilerini ise başka
  bir listede tutmaya çalıştığımızı düşünelim.
  Bütün bilgiler tek liste içinde oluşturulan listeler
  halinde tutulabilir.
"""
 
 

 

 

Üç Boyutlu Listeler

 

# Python Liste Örnekleri
# Python'da Üç Boyutlu Listeler


cars = [
  [
    "BMW",
    "Mercedes",
    "Volvo",
    "Audi",
    [
      2018,
      2020,
      2018,
      2019
    ]
  ],
  [
    "300hp",
    "325hp",
    "285hp",
    "250hp"
  ]
]

print(cars[0][0])
# Ouptut: BMW

"""
  Bir liste yapısı içerisinde bir otomobil
  bayisinde bulunan araçların markalarını
  devamında ayrı bir liste açarak bu otomobillerin
  üretim yıllarını ve bu listeden ayrı olarak da
  motor güçlerini tutmak amacıyla liste içinde liste
  içinde liste olacak şekilde üç boyutlu bir
  liste tanımladık. Burada listenin elemanlarına
  ulaşmak için de index değerlerini kullandık. 
"""

 

 

# Python Liste Örnekleri
# Python'da Üç Boyutlu Liste - 2


"""
  Buraya kadar yaptığımız örneklerde veri
  tutmanın daha az zaman ve maliyetli hali için
  sözlük yapılarını kullanmak daha uygun olacaktır.
  Ancak biz liste yapısını anlamaya çalıştığımız için
  bu örnekleri yapıyoruz.
"""

test_3 = [
  [
    "Türkiye",
    "Norveç",
    "United Kingdom",
    "Japonya",
    [
      "Ankara",
      "Oslo",
      "Londra",
      "Tokyo",
      [
        "4.5m",
        "681b",
        "8.9m",
        "37m"

      ]
    ]
  ]
]


print(test_3)
# Output: [['Türkiye', 'Norveç', 'United Kingdom', 'Japonya', ['Ankara', 'Oslo', 'Londra', 'Tokyo', ['4.5m', '681b', '8.9m', '37m']]]]

"""
  Bir liste içinde Ülkeleri daha sonra aynı
  liste içinde yeni bir liste yapısı açarak 
  bu ülkelerin başkentlerini ve bu listenin de 
  içinde bir liste yapısı açarak bu başkentlerin
  nüfus verilerini tuttuğumuz üç boyutlu bir 
  liste yapısı oluşturduk. Bu liste içinde
  Tokyo elemanına ulaşmak için
  aşağıdaki gibi index değerlerini
  belirttiğimiz bir yapı kullanabiliri.z
  
"""

print(test_3[0][4][3])
# Output: Tokyo
 

 

Python'da tek boyutlu listeler, iki boyutlu listeler ve üç boyutlu liste yapılarına örnekler verdik. Ayrıca bu liste yapılarındaki elemanlara nasıl erişileceğini de belirttik.

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019