Python'da Çok Boyutlu Listeler

by trustix


Eklenme Tarihi : 13 Aralık 2020 20:44 Views:     503Python'da listeler bir veri türü olarak kabul edilmektedir. Ama diğer veri türlerinden farklı olarak koleksiyon veri türü olmaktadırlar. Koleksiyon veri türleri aynı anda birden fazla veriyi ve birden fazla veri türünü bir arada tutabilir. Liste yapıları da Python'da bu şekildedir.

Liste yapılarının güçlü yönlerinden biri de çok boyutlu olarak tanımlanabilmeleri ve kullanılabilmeleridir. Burada çok boyutluluk iç içe anlamı taşımaktadır. Konu çok boyutluluk olunca şüphesiz Python'da sözlük yapıları daha çok tercih edilir. Ancak bazı durumlarda listeler de tercih sebebi olabilir. Bu sebeble burada çok boyutlu listeleri incelemeye çalışacağız.

Çok boyutlu listelerden önce bir tane tek boyutlu liste tanımlayalım ve adım adım bunu geliştirelim.

# Tek boyutlu bir liste tanımlıyoruz.
test_1 = ["Ali", "Yağmur", "Kerem", "Melisa", "Eray", "Uğur"]
 

 

 

İsimlerden oluşan bir liste tanımladık. Şöyle düşünebilir. İsimler bir listede bu isimlere sahip kişilerin kaç yaşında oldukları bir listede aynı zamanda bu iki veri de bir listede tutulsun. Bu durumda yukarıdaki listemizi geliştirebiliriz. Örneğin:

# Python'da Çok Boyutlu Listeler 
# Çok boyutlu liste oluşturma

# Tek boyutlu bir listeyi iki boyutlu bir hale dönüştürüyoruz.
test_1 = [["Ali", "Yağmur", "Kerem", "Melisa", "Eray", "Uğur"], [12, 15, 20, 13, 3, 1]]
print(test_1)

# Output: [['Ali', 'Yağmur', 'Kerem', 'Melisa', 'Eray', 'Uğur'], [12, 15, 20, 13, 3, 1]]

"""
  test_1 adlı listemiz iki elemandan oluşmaktadır.
"""

print(len(test_1))
# Output:2
 

Yukarıdaki test_1 adlı listenin iki elemandan oluştuğunu görüyoruz. Bu elemanlardan her biri ayrı bir listedir. Ayrıca her listenin de  birden fazla elemanı vardır.

Buradaki iki boyutlu listemizin her elemanına ayrı ayrı erişebiliriz.

# Python'da Çok Boyutlu Listeler 
# Çok boyutlu liste elemanlarına erişme


test_1 = [["Ali", "Yağmur", "Kerem", "Melisa", "Eray", "Uğur"], [12, 15, 20, 13, 3, 1]]
# Listemizin ilk elemanına erişiyoruz.
print(test_1[0])

# Output:['Ali', 'Yağmur', 'Kerem', 'Melisa', 'Eray', 'Uğur']

 

 

Bu listemizdeki ilk listenin elemanlarına da erişmemiz mümkün.

# Python'da Çok Boyutlu Listeler 
# Çok boyutlu liste elemanlarına erişme


test_1 = [["Ali", "Yağmur", "Kerem", "Melisa", "Eray", "Uğur"], [12, 15, 20, 13, 3, 1]]
# Listemizin ilk elemanının ikinci elemanına erişiyoruz.
print(test_1[0][1])

# Output:Yağmur

"""
  Listelerde index değerlerinin sıfından başlandığı unutulmamalıdır.
"""

 

Burada index değerlerini sırasıyla belirterek istediğimiz elemana erişebilirz. Şimdi eriştiğimiz elemanın da ilk karakterine erişebilir. En nihayetinde eriştiğimiz eleman string bir ifadedir.

# Python'da Çok Boyutlu Listeler 
# Çok boyutlu liste elemanlarına erişme


test_1 = [["Ali", "Yağmur", "Kerem", "Melisa", "Eray", "Uğur"], [12, 15, 20, 13, 3, 1]]
# Listemizin ilk elemanının ikinci elemanın ilk karakterine erişiyoruz.
print(test_1[0][1][0])

# Output:Y

"""
  Listelerde index değerlerinin sıfından başlandığı unutulmamalıdır.
"""
 

 

 

Ve son olarak iki boyuttan daha fazlasını içeren bir örnek yapalım.

# Python'da Çok Boyutlu Listeler 
# Üç Boyutlu Liste Oluşturma


kitalar = [
  "Asya", [
    "Japonya", [
      "Tokyo", [
        "Adachi", "Arakawa", "Minota"
      ], "Nagazaki", "Hiroşima"
    ], "Çin", "Hindistan"
  ],
  "Avrupa",
  "Afrika"
]

print(kitalar[1][1][1][2])
# Output: Minota

"""
   Burada ise artık iki boyuttan daha fazlasını yapmış oluyoruz.
   Liste içinde liste içinde liste içinde liste tanımlamış olduk
   ve index değerlerini belirterek
   Asya kıtasındaki Japonya ülkesindeki
   Tokyo şehrindeki Minota ilçesine ulaşmış olduk.
"""
 

 

Python'da çok boyutlu liste oluşturma ve çok boyutlu liste elemanlarına erişme durumlarını örnekler üzerinden inceledik.

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019