Python'da Liste İşlemleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 13 Aralık 2020 20:23 Views:     330Python programlamada liste yapılarından daha önce bahsetmiştik. İlgili içeriğe gitmek için tıklayınız. Burada ise daha çok liste elemanları ile yapılan işlemler üzerinde durmaya çalışacağız. Bir listedeki elemanlar nasıl kontrol edilir buna değineceğiz. Bir örnekler başlayabiliriz.

# Python'da Liste Tanımlama

# rakamlardan oluşan bir liste tanımlıyoruz.
list_1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

 

Tanımlanmış bir listede bir elemanın olup olmadığını test etmek için kullanılan operatör in operatörüdür. Bunu bir örnek üzerinden inceleyelim.Tanımlanmış bir listede bir elemanın olup olmadığını test etmek için kullanılan operatör in operatörüdür. Bunu yukarıdaki  örnek üzerinden inceleyelim.

# Python'da Listelerde in kullanımı

# rakamlardan oluşan bir liste tanımlıyoruz.
list_1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]


# Kontol için bir fonksiyon yazıyoruz.

def kontrol(item, list_1):
  if item in list_1:
    print(f"{item} elemanı tanımlanmış listede mevcut.")
  else:
    print(f"{item} elemanı bu listede mevcut değil")


# Kontrol etmek istediğimiz veriyi girerek fonksiyonumuzu çağırıyoruz.

kontrol(1, list_1)
kontrol(2, list_1)
kontrol(10, list_1)

# Output: 1 elemanı tanımlanmış listede mevcut.
# Output: 2 elemanı tanımlanmış listede mevcut.
# Output: 10 elemanı bu listede mevcut değil

 

 

Yukarıdaki örnekte bir listedeki elemanın üyeliğini kontrol etmek için basit bir fonksiyon yazdık. Daha sonra bu fonksiyonumuzu çağırarak kontrol mekanizmasını çalıştırdık. Ancak bir elemanın listede olup olmadığını kontrol etmenin tek yolu fonksiyon yazmak değildir. Aynı işlem farklı yöntemlerle de yapılabilir. Örneğin:

# Python'da Listelerde in kullanımı - döngü yardımı ile

# rakamlardan oluşan bir liste tanımlıyoruz.
test_1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
# Kontol etmek istediğiz veriyi bir listeye aktarıyoruz.
test_2 = [1]

for i in test_1:
  if i in test_2:
    print(f"{test_2} elemanı tanımlanmış listede mevcut")
    # Eğer eleman mevcut ise kontrolün durması için döngüyü kırıyoruz.
    break
  else:
    print(f"{test_2} elemanı tanımlanmış listede mevcut değil")

# Output: [1] elemanı tanımlanmış listede mevcut

 

 

Buraya kadar yaptığımız her iki örnekte de bir elemanın listede olup olmadığını in operatörü kullanarak yaptık.

Şimdiki örneğimizde ise in operatörü kullanmadan bunu yapmaya çalışalım.

# Python'da Liste işlemleri
# in operatörü kullanmadan kontrol mekanizması kurmak


# Fonksiyonumuzu yazıyoruz.
def kontrol(test_1, test_2):

# sıfırdan başlamak üzere iki farklı değişken tanımlıyoruz.
  x = 0
  y = 0
# bu değişkenleri döngü yardımı ile bir arttırıyoruz.
  for i in test_1:
    x+=1
  for i in test_2:
    y+=1
  
  # Birinci listedeki son eleman kadar bir aralık oluşturuyoruz.
  for i in range(0, x):
    # İkinci listedeki son eleman kadar bir aralık oluşturuyoruz.
    for j in range(0, y):
      
      # Bu iki listeyi karşılaştırmasını istiyoruz.
      if (test_1[i]==test_2[j]):
        # Eğer eleman mevcut ise 1 döndürmesini istiyoruz. ki bu True değerdir.
        return 1
    return 0


# rakamlardan oluşan bir liste tanımlıyoruz.
test_1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
# Kontol etmek istediğiz veriyi bir listeye aktarıyoruz.
test_2 = [17]

if kontrol(test_1, test_2):
  print(f"Bu eleman listede mevcut")
else:
  print(f"Bu eleman listede mevcut değil")

# Output: Bu eleman listede mevcut değil

 

 

Bu örneğimizde in operatörü kullanmadan kontrol mekanizmasını çalıştırdık. Ancak kodlardan da anlaşılacağı üzere bu yöntem zaman-maliyet açısından tercih edilebilir bir yöntem değil.

 

Evet arkadaşlar Python liste yapılarında bir elemanın listede olup olmadığını öğrenmek için üç farklı yöntemi örnekler üzerinden açıklamaya çalıştık.

print('Herkese İyi Kodlamalar.')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019