Javascript'te Karakter Dizelerini Birleştirme Yöntemleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 12 Aralık 2020 13:11 Views:     504Javascript programlamada karakter dizelerini birleştirmeniz gereken bazı durumlar olabilir. Bütün bilgileri string ifadeler olarak bir form aracılı ile alıp daha sonra bu bilgileri bir arada tutmayı amaçlıyor olabilirsiniz. Bu durum tamamen üzerinde çalıştığınız proje ya da uygulamanın hangi prensiblere dayalı olarak çalışacağına göre değişebilir. Ya da çok daha farklı bir sebele yine karakter dizelerini birleştirmek istiyor olabilirsiniz. Bunun için Javascirpt'te kullanılan birçok yol vardır. Bunlardan bazılarına değinelim.

 

 

1. Yöntem - concat() Yerleşik Metodunu Kullanarak Karakter Dizelerini Birleştirme

 

// Javascript'te concat() metodu ile karakter dizelerinin birleştirilmesi


/* 
  concat() metodu JS'de kullanılan yerleşik
  metotlardan biridir.
  Amacı ise kendisine iletilen
  bağımsız değişkenleri 
  birleştirerek 
  yeni bir dize oluşturmaktır.
  Buradaki örnekte bunun nasıl yapılacağını 
  inceleyebilirsiniz.
*/


var cumle = ''
var kelime1 = 'Bu'
var kelime2 = 'Bir'
var kelime3 = 'Test'
var kelime4 = 'Metnidir'

cumle = cumle.concat(kelime1, kelime2, kelime3, kelime4)
console.log(cumle)

// Output: BuBirTestMetnidir

 

 

 

 

2. Yöntem - Dize İnterpolasyonu ile Karakter Dizelerini Birleştirme

// Javascript'te dize interpolasyonu ile karakter dizilerini birleştirme

/*
  Javascript'te karakter dizilerini birleştirmenin
  bir yolu dize interpolasyonu adını verdiğimiz
  bir kavram ile şekillenmektedir.
  Burada daha önceden tanımladığjımız
  değişkenleri kullanabildiğimiz gibi
  direkt dize içerisinde de string ifadeler
  yazabiliriz. 
  Önceden tanımladığımız değişkenleri
  süslü paratezler içerisine yazıyoruz.
  Öncesinde ise $ işareti koymamız gerekiyor.
  Ayrıca bu örnekte kullanılan tırnak işaretlerine
  dikkat etmek gerekir. Normal tırnak işaretleri
  kullanıldığında dize interpolasyonu çalışmayacaktır.
  Diğer taraftan concat() metodu kullanılarak
  yapılan birleştirmeler arasında
  boşluk yok iken burada 
  boşluklar da bulunmaktadır.
*/
const kelime1 = 'Bu';
const kelime2 = 'Bir';
const kelime3 = 'Test';
const kelime4 = 'Metnidir';

const cumle = `${kelime1} ${kelime2} ${kelime3} ${kelime4}`;
console.log(cumle)
// Output: Bu Bir Test Metnidir

 

 

 

3. Yöntem - join() Metodu  ile Karakter Dizelerini Birleştirme

// Javascript'te join() metodu ile karakter dizilerini birleştirme

/*
 Dizi yapılarında kullanılan join() metodu
 bir dizi içerisindeki elemanları
 birleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. 
 Buradaki örneğimizde bunun nasıl yapıldığını gösterdik.

*/


var kelimeler = [];

kelimeler = ['Bu', 'Bir', 'Test', 'Metnidir'].join(' ');
console.log(kelimeler);

// Output: Bu Bir Test Metnidir

 

 

 

4. Yöntem - + İşareti   ile Karakter Dizelerini Birleştirme

// Javascript'te + işareti ile karakter dizilerini birleştirme


/*
  Matematiksel işlemlerde kullanılan
  toplama işareti karakter dizileri
  birleştirmek amacıyla da kullanılabilir.
  Örneğin:
*/let k1 = 'Merhaba';
let k2 = 'Sayın';
let k3 = 'Seyirciler';

let cumle = k1 + k2 + k3;
console.log(cumle);

// Output: MerhabaSayınSeyirciler

 

 const k1 = 'Herkese';
const k2 = 'İyi';
const k3 = 'Kodlamalar';

const cumle = k1 + ' ' + k2 + ' ' + k3;
console.log(cumle);

// Output: Herkese İyi Kodlamalar

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019