Python'da len() Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

by trustix


Eklenme Tarihi : 06 Aralık 2020 20:33 Views:     12974Python programlamada kullanılan len() fonksiyonu, bir ifadenin, değişkenin ya da liste, tuple gibi iterasyon yapılarının kaç elemandan ya da kaç karakterden oluştuklarını tespit etmek için kullanılır.

 

text = "Bu bir test mesajıdır."
print(len(text))

'''
  len komutu buradaki string ifadenin
  kaç karakterden oluştuğunu belirlemek 
  için kullanılmaktadır. İfadenin içinde 
  bulunan her boşluk da bir karakter sayılmaktadır.
  Outpput: 23
'''
 

 

 

Python'da len Kullanımı Örneği-2
liste1 = ['Türkiye', 'Singapur', 'Japonya', 'Malezya', 'Fransa']
print(len(liste1))

'''
  len fonksiyonu buradaki listede
  bulunan her elemanı daha önceki string 
  ifadeden farklı olarak bir uzunluk birimi
  olarak değerlendirecektir.
  Output: 5
'''

 

 

liste1 = ('Türkiye', 'Singapur', 'Japonya', 'Malezya', 'Fransa')
print(len(liste1))


'''
  daha önceki örnekteki liste
  yapısına benzer bir iterasyon yapısı
  olan tuple'lar da len komutu aynı
  şekilde çalışmaktadır. 
  Output: 5
'''


 

 

 

Python'da len Kullanımı Örneği-4
test = range(1, 11)
print(len(test))

'''
  len komutu sayı dizisi
  oluşturmak için kullanılan
  range fonksiyonu ile de 
  birlikte kullanılabilir.
  Bu sayı dizisindeki eleman
  sayısı bu komut sayesinde 
  bulunabilir.
  Output: 10
'''
 

 

ulkeler = {'Türkiye': 1, 'Singapur': 2, 'Kanada': 3, 'Malezya': 4}
print(len(ulkeler))

'''
  len komutu diğer iterasyon
  yapılarında olduğu gibi 
  dict yani sözlük yapılarında
  da aynı şekilde çalışmaktadır.
  Output: 4
'''

 

 

liste = ('Türkiye', 'Singapur', 'Malezya')
print(len(liste[1]))

'''
   Daha önceki örneklerde bir iterasyon
   yapısındaki toplam eleman sayısını bulmuştuk.
   Burada ise özel olarak index değerini 
   belirttiğimiz elemanın kaç karakterden
   oluştuğunu bulabiliriz.
   Index değeri bir olarak Singapur içeriğine
   işaret ediyoruz. Ve len komutu burada
   Singapur ifadesinin kaç karakterden oluştuğunu
   tespit ediyor.
   Output: 8
'''

 

 

ornekListe = [[1, 2], ['Türkiye', 'Singapur', 'Kanada'], ['a', 'b', 'c', 'd']]
print(len(ornekListe[2]))


'''
   len komutu buradaki örnekte olduğu gibi 
   çok boyutlu liste yapılarında da kullanılabilir.
   burada bir liste yapısının içerisinde tanımlanmış 
   üç farklı liste mevcut. Her listenin eleman
   sayısı da birbirinden farklı.
   Index değeri parametresini belirterek
   istediğimiz listenin eleman sayısına ulaşabiliriz.
   Output: 4
'''
 

 

 

test = {
  'ad': 'Kerem',
  'ulke': 'Türkiye',
  'yas': '22',
  'okul': 'Akdeniz Üniversitesi',
  'ogrenciNo': '01',
}

print(len(test['okul']))


'''
  Bir öğrencinin bilgilerinin tutulduğu
  yukarıdaki gibi bir sözlük örneğinde 
  değerlerin anahtarlar parametreleri
  belirtilerek 
  bu değerlerin karakter sayısı da 
  len fonksiyonu ile
  pekala bulunabilir.
  Output: 20
'''
 

 

ornekListe = [[1, 2], ['Türkiye', 'Singapur', 'Kanada'], ['a', 'b', 'c', 'd']]
print(len(ornekListe[1][2]))


'''
  Daha önceki çok boyutlu liste örneğinde 
  ikinci boyuttaki listenin eleman sayısını tespit
  etmiştik. Burada ise hem ikinci boyun listenin 
  parametresini hem de bu listenin içinde karakter
  sayısını bulmak istediğimi elemnaın index değeri
  belirtiyoruz. Bu noktada karakter sayısnı bulmak
  istediğimiz değer Kanada ifadesidir.
  Output: 6
'''

 
 

 

bilgiler = ['Kerem', 'Akdeniz Üniversitesi', 'İletişim Fakültesi', '22', '4.Sınıf']
i = 0
for i in range(0, len(bilgiler)):
  print(bilgiler[i])
  
  
'''
  Son olarak da len fonksiyonunu range fonksiyonu
  ile birlikte kullanarak bir döngü yapısı ile
  birlikte bilgileri daha önceden
  depoladığımız bir listenin
  elemanlarına erişerek bunları
  ekrana yazdıralım
  Output:
    Kerem
    Akdeniz Üniversitesi
    İletişim Fakültesi
    22
    4.Sınıf
'''
 
 

 

 

Evet arkadaşlar Python'da len fonksiyonunun kullanımına örnekler üzerinden değinmeye çalıştık.

 

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019