Javascript'te concat() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 12 Aralık 2020 12:17 Views:     383Javascript'te karakter dizilerini birleştirmek için birçok yol vardır. Bunlardan biri de concat() metodudur.

concat() Metodu birden fazla karakter dizisini birleştimek amacıyla kullanılan yerleşik bir metottur.  Birleştirilen karakter dizileri sonucunda yeni bir sonuç oluşur. Stringlerde kullanılmaktadır.  Parametre olarak gönderilecek bağımsız değişkenler karakter dizileri olmalıdır. Bu bağımsız değikenler çok sayıda olabilir. Birden fazla bağımsız değişken belirttilirken aralarında virgül işareti kullanılmalıdır. Bağımsız değişkenlerler yerine direkt karakter dizileri de belirtilebilir.

 

 

Örneğin: 

 

// Javascript'te concat() Metodu

/* 
Üç fakrlı değişken tanımladık ve bunlara
birer karakter dizisi ataması yaptık.
Daha sonra bunları concat() metodunu
kullanarak birleştiriyoruz ve yeni bir değişkene
atamasını yapıyoruz.
*/

var metin1 = 'Merhaba'
var metin2 = 'Sayın'
var metin3 = 'Seyirciler'

var tumMetin = metin1.concat(metin2, metin3)
console.log(tumMetin)


// Output: MerhabaSayınSeyirciler

 

// Javascript'te concat() Metodu 

/* 
İlk örneğimizden farklı olarak burada değişken yerine
virgülle ayrılmış metinleri belirtiyoruz.
*/

var metin1 = ''


var tumMetin = metin1.concat('Merhaba', 'Sayın', 'Seyirciler', 'Bu', 'bir', 'concat', 'metodu', 'kullanımıdır.')
console.log(tumMetin)


// Output: MerhabaSayınSeyircilerBubirconcatmetodukullanımıdır.

 

Chrome, Opera, Safari ve Firefox internet tarayıcıları tarafndan desteklenen bir metottur.

// Javascript'te concat() Metodu 

/* 
    Javascript'te concat() metodunun ne işe yaradığını ve
    nasıl kullanıldığını örnekler vererek açıklmaya
    çalıştık.
*/

var metin1 = ''


var tumMetin = metin1.concat('Herkese', ' ', 'İyi', ' ', 'Kodlamalar')
console.log(tumMetin)


// Output: Herkese İyi Kodlamalar.

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019