Javascrip'te Karşılaştırma Operartörleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 12 Aralık 2020 11:06 Views:     321    Karşılaştırma operatörleri iki veya daha fazla durumu karşılaştırma ve bu karşılaştırmaya göre boolean türünden bir sonuç döndürmek için kullanılmaktadır. Örneğin x ve y iki farklı sayısal değer olsun. Eğer biz bu iki sayıyı karşılaştırıyorsak ve bu karşılaştırma sırasından x büyüktür y ifadesini kullanıyorsak gerçekte ise x y'den büyükse sonuç boolean türünden true/doğru olarak dönecektir. Aksi bir durumda ise boolean türünden false/yanlış değeri sonuç olarak dönecektir.

    Karşılaştırma operatörleri program geliştirme sürecinden önemli bir yere sahiptir. Birçok noktada if-else kontrol yapıları ile birlikte kullanılmaktadırlar.

    Bir veritabanında belli sayıda  kayıt olması gerektiğini düşünelim. Varsayalım ki bir istatik çalışması yapmak istiyoruz. Bu istatistik çalışmasını internet üzerinden kullanıcı bilgilerini alarak yapacağız. Doldurulan her form bir kayıt olarak veritabanına işlenecektir. Ancak biz istatistik çalışmamızın doğru sonuçlar vermesi için 1021 kişi üzerinde çalışmamız gerektiğini hesaplamış olalım. Bu durumda rastgele girilmesi sağlanan ilk 1021 kayıt dışındakileri veritabanına eklemememiz gerekiyor. İşte bu noktada karşılaştıma operatörlerini kullanabiliriz. Her form veritabanına kayıt edilmeden önce sayılacak ve sayı en nihayetinde 1021' e ulaştığında artık formun pasif duruma geçecek ve kullanıcılar istese dahi formu dolduramayacaktır. Bu ve tabiki buna benzer binlerce durum ve koşulda karşılaştırma operatörleri kullanılabilir.

 

Şimdi temel örnekler üzerinden bu operatörleri inceleyelim.

 

Javascript'te Eşitlik Operatörü (===)

 

İki durumun ya da değerin eşit olmaları durumunda true eşit olmamaları durumunda false değerini döndürecektir. Örneğin:

// Javascript'te Eşitlik  Operatörü ===var x = 20
var y = 20
console.log(x===y)
// Output : true


var a = 15
var b = 7
console.log(a===b)
// Output: false


 

 

Javascript'te Eşit Değil Operatörü (!==)

İki farklı durum ya da değer eşit olmadığında true eşit olduğunda false değeri dönecektir. Örneğin:

// Javascript'te Eşit Değil  Operatörü !==var metin1 = 'Kerem'
var metin2 = 'Eray'
console.log(metin1!==metin2)
// Output: true

var a = 5
var b = 5
console.log(a!==b)
// Output: false

 

Javascript'te Küçüktür Operatörü (<)

Belirtilen ilk durum ya da değer ikincisinden küçükse true diğer bütün durumlarda false değeri dönecektir. Örneğin:

// Javascript'te Küçüktür  Operatörü <var sayi1 = 7
var sayi2 = 12
console.log(sayi1<sayi2)
// Output: truevar sayi3 = 10
var sayi4 = 7
console.log(sayi3<sayi4)
// Output: false

 

Javascript'te Büyüktür Operatörü (>)

İlk durum ya da değer ikincisinden büyük ise true diğer bütün durumlarda false değeri dönecektir. Örneğin:

// Javascript'te Büyüktür  Operatörü >var sayi1 = 7
var sayi2 = 12
console.log(sayi1>sayi2)
// Output: falsevar sayi3 = 10
var sayi4 = 7
console.log(sayi3>sayi4)
// Output: true

 

 

Javascript'te Küçük Eşittir Operatörü (<=)

İlk durum ya da değer ikincisinden küçük ya da ikincisine eşitse true diğer bütün durumlarda false değeri dönecektir. Örneğin:

// Javascript'te Küçük Eşittir  Operatörü <=var sayi1 = 7
var sayi2 = 12
console.log(sayi1<=sayi2)
// Output: true


var sayi3 = 10
var sayi4 = 10
console.log(sayi3<=sayi4)
// Output: true


var sayi5 = 12
var sayi6 = 8
console.log(sayi5<=sayi6)
// Output: false

Javascript'te Büyük Eşittir Operatörü (>=)

İlk durum ya da değer ikincisinden büyük ya da ikincisine eşitse true diğer bütün durumlarda false değeri dönecektir. Örneğin:

// Javascript'te Büyük Eşittir  Operatörü >=var sayi1 = 14
var sayi2 = 12
console.log(sayi1>=sayi2)
// Output: true


var sayi3 = 10
var sayi4 = 10
console.log(sayi3>=sayi4)
// Output: true


var sayi5 = 12
var sayi6 = 70
console.log(sayi5>=sayi6)
// Output: false

Javascript'te kullanılan ve birçok programlama dilinde benzer bir yapıya sahip olan karşılaştırma operatörlerini örnekler vererek incelemey çalıştık. Bir programlama dilini öğrenmenin en iyi yolu öğrenilen yapılar ile ilgili örnekler yapmaktır. Siz de karşılaştırma operatörlerini kullanarak bu yapılardaki nüansları öğrenebilirsiniz.

// Javascript'te Karşılaştırma Operatörleri

var a = 5
var b = 5

if (a===b){
    console.log('Herkese İyi Kodlamalar')
}

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019