HTML'de <address> Etiketi

by trustix


Eklenme Tarihi : 12 Aralık 2020 10:20 Views:     323HTML'de <address></address> Etiketi Genel Bilgileri

HTML'de <address> </address> etiketi bir içeriğinin, dökümanın, makalenin yazarı ya da sahibi ile ilgili iletişim ve adres bilgilerini belirtmek için kullanılmaktadır. Buradaki adres bilgisi, dijital adres - eposta/link/sosyal medya/telefon numarası - olabileceği gibi reel hayattaki fiziksel adresi de olabiir. <address> </address> etiketi içerisindeki metin varsayılan olarak italik bir şekilde yazılmaktadır. Ayrıca modern web tarayıcıları sayfayı okurken <address> </address> etiketlerinden hemen önce hemen sonra bir tane satır sonu eklemektedir. Bu etiket HTML'nin Global Özniteliklerini [id, style, title, transllate, class gibi ] desteklediği gibi birçok javascript etkinliğini de desteklemektedir.

Örneğin:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML Test</title>
</head>
<body>


<p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Labore, excepturi facere cum deserunt earum in neque porro incidunt eum, alias quo velit voluptatum non dignissimos eaque? Nihil dolor eaque aperiam!</p>

<!-- br etiketleri bir satır alta geçmek için kullanılmaktadır.-->
<address>
  Yazar : <a href="">Kerem</a> <br>
  Kartal / İstanbul <br>
  Türkiye <br>
</address>

</body>
</html>

 

Chrome, Safari, Firefox ve Opera gibi modern web tarayıcılarının hepsi <address> </address> etiketini desteklemektedir.

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019