Javascript'te Boolean/Mantıksal İfadeler

by trustix


Eklenme Tarihi : 12 Aralık 2020 09:01 Views:     346Boolean, Javascript'te bir veri türüdür. Boolean veri türünde iki farklı sonuç vardır. Bir durumun sonucu ya true/doğru dur ya da false/yanlış tır. Buradaki true ve false ifadeleri bir koşul oluşturma ve bu koşullara göre programın davranması sağlamak için önemlidir.

Programlama sürecinin en önemli konularından biri bir kodun ya da kod bloğunun belirli durum ve koşullarda çalıştırılmasıdır.

Üyelik sistemin de olduğu bir web sitesi düşünelim. Web sitesine üyeliği olmayan kişiler sitede dolaşırken farklı bir arayüzle siteye üye olup oturum açtıklarında ise farklı bir websitesi arayüzü ile karşılaşırlar. Günümüzdeki modern web sayfalarının çoğu böyledir. Bu durum hiç şüphesiz ancak bir koşullu ifade ve bir kontrol yapısıyla sağlanabilir.

 Ya da bir sisteme giriş sürecini düşünelim. Eğer önceden sisteme aynı kullanıcı adı ya da eposta ile üye olmuşsa sistemin bunu engellemesi gereklidir. Bunun için önce üyelik sürecinde kullanılan eposta ya da kullanıcı adını veritabanındaki bilgilerle karşılaştırmalıdır. Bu da bir kontrol yapısı ve koşullu ifade ile mümkündür. Çünkü veritabanı karşılaştırmasında eşleşen sonuç çıkarsa kişinin üyeliği engellenmelidir.

Yukarıdaki iki örnek çoğaltılabilir. Anca nerdeyse koşullu ifadelerin, kontrol yapılarının ve boolean verilerin kullanılmadığı bir sistem ya da uygulama yoktur.

Bir örnek üzerinde sürece bakalım.

// Javascript'te boolean veri türü

/*
Boolean veriler iki farklı değeri bulunur.
true ve false
yani doğru ve yanlış değerleri.
Eğer doğru ise bir kod/kod bloğu
Eğer yanlış ise başka bir  kod/kod bloğu çalıştırılır.

*/// Değişken tanımlıyoruz.
let kullaniciAdi = 'Kerem'

// Kontrol yapısınu kuruyoruz.
if(kullaniciAdi === 'Kerem'){
    console.log('Hoşgeldin Kerem')
} else {
    console.log('Hay aksi sanırım kayıtlı bir kullanıcı değilsin.')
}


/*

Örnekteki kullaniciAdi === 'Kerem' ifadesi
bir karşılaştırma süreci sonunda
sonucun true mu false mu olduğunu kararlaştırır.
Eğer sonuç true ise bu durumda 
kullanıcının karşısına bir hoş geldin 
mesajı çıkaracaktı.

*/

// Output: Kerem

 

Normalde false ifadesi bir boolen veri türüdür. Ancak bunun dışında boolean olarak false kabul edilen bazı Javascript değerleri de false kabul edilmektedir.

// Javascript'te boolean veri türü

// Javascript'te false kabul edilen veriler


var test1 = 0
var test2 = ''
var test3 = null
var test4 = undefined
var test5 = false
var test6 = NaN

console.log(Boolean(test1)) // Output: false
console.log(Boolean(test2)) // Output: false
console.log(Boolean(test3)) // Output: false
console.log(Boolean(test4)) // Output: false
console.log(Boolean(test5)) // Output: false
console.log(Boolean(test6)) // Output: false

 

true değeri dışında bazı değerler de Javascript tarafından otomatik olarak true değerlendirilmektedir.

// Javascript'te boolean veri türü

// Javascript'te true kabul edilen veriler


var test1 = true
var test2 = 'true'
var test3 = 'false'
var test4 = {}
var test5 = []
var test6 = 'metin'

console.log(Boolean(test1)) // Output: true
console.log(Boolean(test2)) // Output: true
console.log(Boolean(test3)) // Output: true
console.log(Boolean(test4)) // Output: true
console.log(Boolean(test5)) // Output: true
console.log(Boolean(test6)) // Output: true

 

Javascript programlama yaygın kullanılan, hemen hemen her sistemde ve uygulamada ihtiyaç duyulan ve kontrol yapılarının temelini oluşturan boolean veri türü ile ilgili temel bilgileri paylaşmaya çalıştık.


icerikOkuma = true

if (icerikOkuma==true){
    console.log('Herkese İyi Kodlamalar')
}

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019