Python'da range() Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

by trustix


Eklenme Tarihi : 06 Aralık 2020 20:28 Views:     4321Python programlama dilinde kullanılan range( fonksiyonu, başlangıç değeri, artış değeri ve bitiş değeri olmak üzere üç farklı parametre alan, bu parametrelere göre belli bir aralıkta ve belli bir artış miktarı ile tamsayı dizisi oluşturan yerleşik bir fonksiyondur.

 

for x in range(11):
  print(x, end="-")

'''
Başlangıç ve artış miktarı
parametreleri belirtilmediği 
zaman default olarak başlangıç
değerini 0 ve artış miktarını 1
olarak kabul ederek işlem yapmaktadır.
Burada 0'dan 10'a kadar olan sayıları
for döngüsü yardımı ile yazdırdık.
Verilen tek parametre bitiş parametresidir.
Bitiş parametresi dahil değildir.
'''
# Output: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
 
 

 

 

for x in range(5, 11):
  print(x, end="-")
  
'''
Burada iki parametre belirtiyoruz.
Bu parametreler başlangıç değeri
ve bitiş değeridir.
Artış miktarı parametresini belirtmediğimiz
için default olarak bu parametreyi 1 kabul
ederek işlem yapmaktadır.
'''

# Output: 5-6-7-8-9-10-
 
 

 

 

for x in range(5, 30, 5):
  print(x, end="-")
  
'''
Her üç parametreyi de belirttik.
Parametrelerden ilki başlangıç değeri
ikincisi bitiş değeri
ve üçüncüsü de artış miktarı parametresidir.
'''
# Output: 5-10-15-20-25-
 

 

 

liste = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
for x in range(len(liste)):
  print( "Liste elemanının index değeri[", x, "]", \
      "Eleman değeri ", liste[x], \
      "Değerin üç katı ", liste[x] * 3)

'''
# Output : 
Liste elemanının index değeri[ 0 ] Eleman değeri 2 Değerin üç katı 6
Liste elemanının index değeri[ 1 ] Eleman değeri 4 Değerin üç katı 12
Liste elemanının index değeri[ 2 ] Eleman değeri 6 Değerin üç katı 18
Liste elemanının index değeri[ 3 ] Eleman değeri 8 Değerin üç katı 24
Liste elemanının index değeri[ 4 ] Eleman değeri 10 Değerin üç katı 30
Liste elemanının index değeri[ 5 ] Eleman değeri 12 Değerin üç katı 36
Liste elemanının index değeri[ 6 ] Eleman değeri 14 Değerin üç katı 42
Liste elemanının index değeri[ 7 ] Eleman değeri 16 Değerin üç katı 48
Liste elemanının index değeri[ 8 ] Eleman değeri 18 Değerin üç katı 54
Liste elemanının index değeri[ 9 ] Eleman değeri 20 Değerin üç katı 60

'''

 
 

 

 

x = 0
y = 25
z = 4
for i in range(x, y, z):
  print(i)

'''
Daha önceki örneklerde range
fonksiyonunun parametrelerinin
manuel olarak giriyorduk.
Ancak burada olduğu gibi 
bu parametreleri değişkenlerden
de çağırabilir.
'''
'''
Output: 
0
4
8
12
16
20
24
'''
 

 

 

basla = int(input("Lütfen başlangıç değeri giriniz : "))
bitis = int(input("Lütfen bitiş değeri giriniz : "))
miktar = int(input("Lütfen artış miktarı girniz: "))

for x in range(basla, bitis, miktar):
  print(x)
  
'''
Yukarıdaki örneklerimizden farklı olarak burada
kullanıcıdan dinamik olarak
başlangıç değeri
bitiş değer
ve 
artış miktarını 
consol ekranından alarak 
buna göre parametreleri de belirtebiliriz.
'''
 

 

 

for a in range(0, -20, -5):
  print(a)

'''
range fonksiyonu pozitif sayı dizileri oluşturmak
için kullanılabildiği gibi
negatif sayı dizileri oluşturmak için
de kullanılabilir.
Output:
0
-5
-10
-15
'''

 

 

liste = list(range(5, 15, 3))
print(liste)
print(type(liste))

# Output: [5, 8, 11, 14]
# Output : <class 'list'>
'''
range fonksiyonu kullanılarak oluşturulan bir
sayı dizisi bir liste iterasyonu olarak kullanılabilir.
Yani sayı dizisindeki elemanların her biri bir
liste elemenı olacak şekilde listeye aktarılabilir.
'''
 

 

 

for x in range(5, 11):
  print("Sayı = " + str(x) + " - Sayının karesi = " + str(x ** 2))


'''
range fonksiyonunu kullanarak 5 ile 11 arasındaki sayıların
karesini bulmak için basit ama işlevsel bir kod yazdık
Bu kodun çıktısı şu şekilde olacaktır.
Sayı = 5 - Sayının karesi = 25
Sayı = 6 - Sayının karesi = 36
Sayı = 7 - Sayının karesi = 49
Sayı = 8 - Sayının karesi = 64
Sayı = 9 - Sayının karesi = 81
Sayı = 10 - Sayının karesi = 100
'''

 
 

 

for i in range(2 ** 2):
  print('Merhaba')
  
'''
Sadece bitiş parametresini 
bir matematiksel işlem sonucu şeklinde
belirterek 
bir işlemin tekrarlanmasını
buradaki örnekte olduğu gibi sağlayabiliriz.
Output : 
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba
'''
 

 

 

Evet arkadaşlar python programlama dilinde kullanılan range fonksiyonunun nasıl kullanıldığına ve ne işe yaradığına örnekler üzerinden değinmeye çalıştık.

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019