Javascript'te Sayılar

by trustix


Eklenme Tarihi : 09 Aralık 2020 19:52 Views:     406Merhaba arkadaşlar. Bugün Javascript'te temel düzeyde  sayılar üzerinde duracağız. Javascript'te sayılar ile yapılan temel işlemler nelerdir? Javascript'te işlem önceliği nasıl çalışmaktadır? Javascript'te sayıların veri türü nedir? gibi sorulara cevap aramaya çalışacağız. Hemen bir örnek ile başlayalım.

// Javascript'te Sayılar

let sayi1 = 22
let sayi2 = -17
let sayi3 = 7.7
let sayi4 = -6.2
let sayi5 = 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2

console.log(sayi1 + 'Sayısının Türü : ' + typeof(sayi1))
console.log(sayi2 + 'Sayısının Türü : ' + typeof(sayi2))
console.log(sayi3 + 'Sayısının Türü : ' + typeof(sayi3))
console.log(sayi4 + 'Sayısının Türü : ' + typeof(sayi4))
console.log(sayi5 + 'Sayısının Türü : ' + typeof(sayi5))


/* 
Örnekte olduğu gibi 5 farklı sayı tanımladık. 
Bu sayıların değerlerinin console.log() fonksiyonunu
kullanarak konsol ekranuna yazdırıyoruz.
Ayrıca Javascript'te typeof() fonksiyonu
bir değişkenin türünü testpit etmek için kullanılmaktadır.
Burada sonuçla beraber typeof() fonksiyonunu
da kullanarak bu sayıların hangi veri türüne
ait olduklarını öğrenmeye çalıştık.
Sonuçlardan anlaşılacağı üzere bir tamsayı
da bir ondalıklı sayı da aynı şekilde 
Javascript'te number veri türü olarak 
değerlendirilmektedir. 
Yukarıdaki kod çalıştırıldığında 
aşağıdaki sonucu üretecektir.

Output: 

22Sayısının Türü : number
-17Sayısının Türü : number
7.7Sayısının Türü : number
-6.2Sayısının Türü : number
32768Sayısının Türü : number

*/

 

Javascript'te Matematiksel İşlemler

Yukarıda bazı sayısal değerler kullanarak değişkenler tanımladık. Şimdi yukarıdaki sayılara benzer sayılar kullanarak birtakım matematiksel işlemler yapalım. 

// Javascript'te Matematiksel İşlemler

/*
  Aşağıdaki örnek incelendiğinde Javascrip'te 
  yapılan matematiksel işlemlerin günlük
  matematikteki gibi olduğu kısmen anlaşılabilir.
  y olarak tanımladığımız değişken için 
  yan yana iki tane eksi işareti kullandık.
  Günlük matematikte bu sayıların toplanması gerektiğini
  biliyoruz. Javascript te aynı şekilde bu iki sayıyı
  topluyor. Çünkü biz biliyoruz ki iki sayının arasındaki
  fark bir mutlak değer ifadesidir. Bu
  sayılar bir doğru üzerinde aralarındaki uzaklık
  ölçüsü sonuç olacaktır. 
  En nihayetinde iki sayıyı daha sonra
  toplayarak t adınada bir değişkene aktarıyoruz.
  Bu değişkeni de konsol ekranına yazdırıyoruz.

*/

let x = 12
let y = 12 - -7
let t = x + y

console.log('Verilen iki sayının toplamı : ' + t)

// Output: Verilen iki sayının toplamı : 31

 

Javascript'te İşlem Önceliği

// Javascript'te İşlem Önceliği

/*
  Aşağıdaki örnekte Javascript'te
  matematiksel işlemler yaparken
  işlem önceliğini anlamak için
  bazı düzenlemeler yaptık.
  Burada sonuçlar dikkate alındığında
  yine normal matematiksel işlemler
  gibi çarp ve bölme ifadesi ile
  parantez ifadelerinin önce hesaplandığı
  diğer ifadelerin daha sonra işleme konulduğu
  anlaşılacaktır.
*/


let a = 12 + 4 * (4-3)
let b = (27 / 9) - 3

console.log(a)
console.log(b)

// Output: 16
// Output: 0

 

Yukarıdaki örnekler üzerinden ulaştığımız sonuçları dikkate alarak basit düzeyde bir tane sınav puanı hesaplama sistemi yapalım. Elbette burada sınav puanları dinamik bir şekilde kullanıcılardan alıınmayacaktır. Manuel olarak kendimiz değer vereceğiz. Dinamik veriler kullanıcılardan alınıp işlenmesi ise başka bir içeriğin konusu olacaktır.

 

// Javascript ile puan hesaplama sistemi

/* 
Geçme notu hesaplamasında
sınav ağılıkları 
vizei sınavının %35
final sınavının ise %65
olacak şekilde ayarlanacaktır.
Bu ağırlıkların ortalaması 65 ve
üzerinde ise dersten geçmiş olacak
eğer 65'ten küçük ise dersten kalmış sayılacaktır.
Konu içerisinde kontrol yapılarından
bahsetmemiş olsak da burada kalma ya da geçme
işleminin anlaşılması için bir tane
kontrol yapısı kurmamız gerekiyor.
Bu kontrol yapısı ise if ile yapılacaktır.

*/


let name = 'Kerem'
let vize = 60  
let final = 70

let calc = (vize * 35 / 100) + (final * 65 / 100)

if (calc >= 65){
  console.log('Tebrikler ' + name + ' ' + calc + ' Puan ile dersten geçtin.') 
}
else [
  console.log('Hay Aksi ' + name + ' Anlaşılan ' + calc + ' Puan ile dersten kaldın.')
]


// Output: Tebrikler Kerem 66.5 Puan ile dersten geçtin.

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019