Javascript'te substr() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 09 Aralık 2020 18:14 Views:     339Javascript'te kullanılan substr() metodu bir karakter dizisinden belirtilen sayıda karakter alarak yeni bir dizi oluşturmaktır. Kendisine verilen parametre değeri kadar karakteri belirtilen diziden ayırır. Ürettiği sonuç yeni bir karakter dizisidir. İki farklı parametre almaktadır. Birinci parametre başlangıç index değeri ikinci parametre ise karakter sayısıdır.

 

// javascript'te substr() metodu 


/*

Önceden tanımlamış olduğumuz metin adlı değişkenin
4. index değerine sahi karakterinden başlayarak
3 karakter ayıracaktır.
*/

var metin = 'Merhaba Sayın Seyirciler';
alert(metin.substr(4,3))

// Output: aba

 

Substr() metodu orjinal karakter dizini değiştirmez. 

Substr() metodu Opera, Safari, Firefox ve Chrome tarayıcılarında standart olarak çalışmaktadır. Yani bütün temel tarayıcılar tarafından desteklenir. 

Javascript'te  substr() Metodu ile ilgili örnekler:

// javascript'te substr() metodu 


/*

Önceden tanımlamış olduğumuz metin adlı değişkenin
4. index değerine sahi karakterinden başlayarak
3 karakter ayıracaktır.
*/

var metin = "Merhaba Sayın Seyirciler";
var sonuc = metin.substr(2);
alert(sonuc)
// Output: rhaba Sayın Seyirciler

 

 

// javascript'te substr() metodu 


/*

Bir metindeki ilk karakteri ayırmak için
0,1 değerleri sırası ile parametre değeri olarak
belirtilir.
*/

var metin = "Merhaba Sayın Seyirciler";
var sonuc = metin.substr(0, 1);
alert(sonuc)
// Output: M

 

Javascript'te substr() Metodu ile İlgili Genel Bilgiler

 

  • İki parametre almaktadır.
  • İlk parametre başlangıç parametresidir.
  • İkinci parametre uzunluk parametresidir.
  • Uzunluk parametresi belirtilmez ise dizinin sonuna kadar ayıklamaya devam edecektir.
  • Başlangıç parametresi negatif değer alabiilr.
  • Başlangıç parametresi negatif olduğunda karakter dizisinin sonundan başlayarak ayıklar.
  • Uzunluk parametresine negatif değer verilemez.
  • Uzunluk parametresine verilen negatif değer 0 olarak kabul edilir.
  • Hemen hemen bütün tarayıcılar tarafından desteklenmesine rağmen yeni nesil web sayfaları için kullanımı önerilmemektedir.

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019