HTML'de <a> Etiketi ve Öznitelikleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 08 Aralık 2020 20:12 Views:     451HTML'de <a> etiketi genelde bağlantı verilen ya da verilebilecek durumlar için kullanılır. Bir metin ya da nesneye bağlantı vermek istendiğinde bu etiket kullanılmalıdırı. <a> etiketinin birçok özniteliği bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanılanı href özniteliğidir. Etiketin içerisinde kullanıldığında ve bağlantı belirtildiğinde bu durumda köprü giib çalışacaktır. Örneğin:

href Özniteliği:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="author" content="">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Örnek Blog Sitesi</title>
</head>

<body>

  Siteye gitmek için <a href="https://google.com">tıklayınız.</a>


</body></html>

Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir sonuç üretecektir.

 

 

download Özniteliği: 

download özniteliği  href özniteliği ile birlikte kullanılır. Birlikte kullanımında bağlantıdaki dosyanın indirilmesini sağlayacaktır.

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="author" content="">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Örnek Blog Sitesi</title>
</head>

<body>

  <a href="/Users/test/Desktop/favicon.png" download>Resmi indirmek için tıklayınız. <img src="/Users/test/Desktop/favicon.png" alt="">
  </a>


</body>

</html>

 

 

Bunlar ve bunlar dışında <a> etiketinin kullanılabilir öznitelikleri ve görevleri aşağıda verilmiştir.

 

rel Mevcut belge ile bağlantı halinde verilmiş belge arasındaki ilişki durumunu belirtmektedir.
download Kullanıcı bağlantıyı tıkladığında yolu belirtilmiş dosya ya da nesnenin indirileceğini belirtmektedir.
type Referans edilen/Bağlantılı olan belge ya da dosyanın türünü belirtmektedir.
target Bağlantı adresi ya da dosyanın nerede açılacağını belirtir. Yeni bir sayfada mı aynı sayfada mı açılacağı bu öznitelik ile belirtilmektedir.
referrerpolicy  
media Belgenin hangi cihaz ya da cihazlarda çalışacağını belirtmek için kullanılır.
hreflang Bağlantılı belgenin hangi dilde olduğunu belirtmektedir.
ping Bağlantıyı takip etmek için kullanılır. Arka planda çalışmaktadır.

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019