Python'da if() Komutu Nasıl Kullanılır?

by trustix


Eklenme Tarihi : 06 Aralık 2020 18:57 Views:     1542 Python programlama dilinde if komutu belli kod blok/bloklarının yine belli bir koşul yerine geldiğinde çalışmasını sağlamak için kullanılan bir komuttun. En çok bilinen koşul yapılarından biridir.

 

sayi = int(input("Lütfen bir sayı giriniz: "))
# Kullanıcıdan bir sayı girmesini istiyoruz.
if sayi > 0:
  print("Sayı pozitif bir sayıdır")
# Sayı 0'dan büyük ise pozitif sayı olduğunu belirtiyoruz.
'''
Sayı sıfır ya da sıfırdan küçük olursa herhangi bir işlem
yapılmayacaktır.
'''
 

 

 

x = 77
y = 7
if x > y:
 print("x sayısı y sayısından daha büyüktür")
 
# Output:x sayısı y sayısından daha büyüktür
 
 

 

 

metin1 = "Bu bir test metnidir."
metin2 = "Ve bu da ikinci bir test metnidir"

if len(metin1) < len(metin2):
  # len komutu bir ifadenin karakter sayısını bulmak için kullanılır.
  print("İkinci metin daha uzundur.")

# Output: İkinci metin daha uzundur.

 

 

 

arabalar = {"BMW": 1, "Mercedes": 2, "Toyota": 3, "Volvo": 4, "Audi": 5}
if "Volvo" in arabalar:
  print("Araba bulundu.")

'''
Bir sözlük yapısının içindeki
elemanları if komutu ile
bulmaya çalışıyoruz.
Koşul sağlanırsa if true değer
döndürüyor. 
Dolayısı ile mesajın çıktılanmasını
sağlıyor
'''

# Output: Araba bulundu.
 

 

 

sayi1 = 55
if sayi1 == 55:
  print("Koşul sağlandığı için burası çalışacaktır.")
  
# Output: Koşul sağlandığı için burası çalışacaktır.

 

 

 

soru = int(input("Bir yıl kaç haftadır : "))

if soru == 52:
  print("Tebrikler doğru cevap verdiniz!")

'''
Kullanıcıyal bi soru soruyoruz.
Soruya doğru cevap verdiği 
takdirde tebrik mesajı ile
karşılıyoruz.
Yanlış cevap verirse 
herhangi bir kod çalışmayacaktır.
'''
# Output: Tebrikler doğru cevap verdiniz!
 

 

 

x = int(input("Lütfen dört basamaklı bir sayı giriniz: "))

if x > 0:
  if x > 1000 and x < 10000:
    if x%2 == 0:
      print("Girdiğiniz sayı dört basamaklı ikiye tam bölünebilen pozitif bir sayıdır")
      
'''
Bu örnekte de görüldüğü gibi
bir kod parçasının
veya kod bloğunun çalışması 
için birden fazla iç içe 
if koşulu da kullanılabilir
burada kullanıcıdan bir sayı istenmektedir.
Eğer sayı dört basamaklı
pozitif ve ikiye tam bölünebilen bir sayı olursa
kod çalışacaktır. Aksi halde herhangi bir
işlem yapılmayacaktır.
Girilen sayı:1200
'''
# Output: Girdiğiniz sayı dört basamaklı ikiye tam bölünebilen pozitif bir sayıdır

 

 

vize = float(input("Lütfen vize sınavı puanınızı giriniz : "))
final = float(input("Lütfen final sınavı puanınızı giriniz: "))
if vize > 0 and vize < 100 and final > 60 and final < 100:
  result = ((vize*40)/100) + ((final*60)/100)
  print("Tebrikler bu dersten " + str(result) + " puan ile geçtiniz")
  
'''
Bir öğrencinin dersten geçip geçmediğini bulmak için if
kontrol yapısı ile basit bir sistem oluşturmaya çalıştık.
Kullanıcıdan vize ve final puanları sırası ile isteniyor.
Vize sınavı 0-100 aralığında ve final puanının 
60-100 aralığında olması koşulu ile vize
notunun %40 final notunun %60 ağırlığı hesaplanıyor
bunun sonucunda da kullanıcının kaç puan ile dersten
geçtiği bilgi olarak sunuluyor.
Kullanıcı ancak dersten geçtiği takdirde kod çalışacaktır.
Girilen notlar vize için 55 final için 66'dır
'''

# Output: Tebrikler bu dersten 61.6 puan ile geçtiniz
 

 

 

soru = input("Dünyanın en kalabalık ülkesi hangi ülkedir ? : ")
if soru == "Çin" or soru == "çin" or soru == "ÇİN" \
  or soru == "china" or soru == "China" or soru == "CHINA":
  print("Tebrikler doğru cevap verdiniz!")

'''
Bir soru-cevap örneğinde yine if
kontrol yapısını kullanıyoruz.
buradaki birden fazla koşul yapısını aynı
satırda belirtiyoruz. Or yapısı bu koşullardan
herhangi biri sağlandığında kodun
çalışmasını sağlamaktadır.
Cevap olarak da kullanıcının Türkçe-İngilizce 
ve küçük harf büyük harf değişkenlerini
dikkate almadan cevap vereceğini varsaydık.
Bu şekilde yazmış olduğumuz kodun daha
stabil çalışmasını sağlamaya çalıştık.
Girilen cevap: ÇİN
'''

# Ouput: Tebrikler doğru cevap verdiniz!


 

 

x = float(input("Lütfen bir sayı giriniz : "))

if x > 0:
  print("Sayı pozitiftir")
if x == 0:
  print("Sayı sıfırdır.")
if x < 0:
  print("Sayı negatiftir.")
  
'''
Burada kurduğumuz yapı if-elif ya da
if-else yapısı ile de kurulabilirdi.
Ancak burada sadece if kullanarak 
da aynı yapıyı kurduk
Girilen değer : 7
'''
#Output: Sayı pozitiftir.
 

 

 

print(Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019