Javascript'te eval() Fonksiyonu

by trustix


Eklenme Tarihi : 08 Aralık 2020 10:58 Views:     1660Javascript'te kullanılan eval() fonksiyonunun temel işlevi kendisine verilen parametre/değişken/içerikleri bir javascript kodu olarak çalıştırmaktır. Eğer bir ifadeyi eval() fonksiyonu içerisinde kullanırsanız bu ifade bir javascript kodu olarak algılanacak ve buna göre çalıştırılacaktır.

 

Söz Dizimi/Syntax şöyledir:

eval(ifade) 

 

Bir örnek üzerinden daha detaylı değinmeye çalışalım. 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <!-- javascript dosyamızı import ediyoruz -->
  <script src="js_test.js"></script>
  <title>js_test</title>
</head>
<body>
  
</body>
</html>

 

/*
Burada eval() fonksiyonunun standart bir kullanımını göreceğiz.
Öncelikle üç farklı değiken tanımlıyoruz. Daha sonra
bu değişkenleri kullanarak birtakım matematiksel işlemler
yapıyoruz. Bu matematiksel işlemler için eval() fonksiyonunu
kullanıyoruz. Kod çalıştığında konsol ekranından çıkan sonuç
şu olacaktır:

    16
    120
    5*/

var x = 3, y = 5, z = 8, topla, carp, cikar; 
topla = eval("x + y + z"); 
carp = eval("x * y * z"); 
cikar = eval("z - x"); 
console.log(topla); 
console.log(carp); 
console.log(cikar); 

 

 

/*
Benzer bir sonucu kullanıcı tanımlı fonksiyonlar
üzerinde de görebiliri.
Öncelikle iki sayının karelerinin
çarpımını sonuç olarak döndüren bir fonksiyon
tanımlıyoruz. 
Daha sonra bu fonksiyonu eval() fonksiyonu
ile birlikte kullanıyoruz.
Output: 1296

*/


var sonuc; 
 
function hesapla(a, b) 
{ 
return a * b * a * b; 
} 
 
eval("sonuc = hesapla(4, 9);"); 
console.log(sonuc); 
 

 

 

/*
Burada ise eval() fonksiyonu ile birlikte bir if kontrol yapısı kullanıyoruz.
Eğer gun değeri 1 ise günlerden pazartesi
değil ise başka bir gün değerini
karşımıza çıkaracaktır.
Sonuç olarak konsol ekranı çıktısı.
Output: Bugün Günlerden : Pazartesi

*/


var gun = 1; 
var str = "if(gun == 1) {'Pazatesi'} else 'Başka bir gün.';"; 
 
console.log('Bugün Günlerden : ', eval(str)); 
 

 

Evet arkadaşlar Javascript'te verilen ifadeyi bir js kodu olarak algılayan ve bu şekilde çalıştıran eval() fonksiyonu ile ilgili örnekler vererek açıklamaya çalıştık.

console.log('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019