Python'da Rezerve Kelimeler

by trustix


Eklenme Tarihi : 04 Şubat 2021 12:42 Views:     993Birçok programlama dilinde olduğu gibi Python'da da rezerve kelimeler bulunmaktadır.

Bu rezerve kelimeler programlama sırasında sık sık kullanılır. Ancak kullanıcı ya da geliştiriciler bu kelimeleri bir değişken adı olarak tanımlayamaz. Genellikle küçük ve orta ölçekli projelerde kullanıcılar test aşamasında bunları farkedip düzeltir. Ancak büyük projelerde dikkatten kaçan bir rezerve kelime kullanımı uygulama ya da sistem açısından yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Bununla birlikte Python programlamaya başlayan herkes en az bir kez rezerve kelime ifadesini ve bu ifadenin işaret ettiği kelime grubunu duymaktadır. Biz de burada ilgilenenler, unutanlar, hatırlamak isteyenler için bu rezerve kelimelerin bir listesini sunacağız.

Rezerve Kelime Kullanım Amacı
and Mantıksal Operatörler
as Takma isim oluşturmak
assert Hata ayıklamak
break Döngüleri kırmak ya da sonlandırmak
class Sınıf tanımlamak
continue İteratif döngülerde devamlılığı sağlamak
def Fonksiyon tanımlamak
del Nesne silmek
elif İkincik kontrol yapısı kurmak
else Kontrol yapısı kurmak
except İstisnai durum kontrolü
False Boolean değer türü
finally İstisnadi durum olup olmadığına bakılmaksızın çalıştırılacak kod blokları
for Döngü oluşturma
from Modül kütüphanesi aktarmak
global Global değişken tanımlamak
if Kontrol yapısı oluşturmak
import Modül aktarmak
in İterasyon elemanlarını kontrol etmek
is İki değişken arasındaki eşitliğe bakmak
lambda Lambda fonksiyonu tanımlamak
None Boş bir değeri temsil etmek
nonlocal Yerel olmayan değişkenler tanımlamak
not Mantıksal operatörler
or Mantıksal operatörleri
pass Hiçbirşey yapmayacak ve hata döndürmeyecek bir ifade oluşturmak
raise İstisna oluşturmak
return Fonksiyon sonunda değer döndürmek
True Boolean veri türü
try try-except kontol yapıs ve istisnai durum kontrolü
while Döngü oluşturmak
with İstisnaları daha basit bir duruma dönüştürmek
yield Fonksiyonu sonlandıracak generator oluşturmak

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019