Javascript'te Arama Metotları

by trustix


Eklenme Tarihi : 04 Şubat 2021 10:56 Views:     1002Birçok programlama dilinde olduğu gibi Javascript'te belirli veri türleri bulunmaktadır. Bu veri türleri üzerinde de yapılabilecek birtakım işlemler bulunmaktadır. Burada Javascript programlama dilinde string ifadeleri üzerinde belli amaçlar için kullanılan metotlara değinmeye çalışacağız. Bu amaçlar başlıkta da belirtildiği gibi arama işlemleri olacaktır.

Bir string ifade ya da karakter dizisi belli durumlarda birtakım işlemlere tutulabilir. Bir cümle yapısından kelime seçmek ya da bir kelimeden harf seçmek bunların en temel ve basit örnekleridir. Aynı şekilde bir metindeki tekrar eden kelimeleri bulmak bu kelimelerin sayısını belirlemek ya da bu kelimelere direkt erişmek de buna dahildir.

Bu noktada Javascritp'te string ifadelerin arama işlemlerinde kullanılan yerleşik metotları incelemeliyiz.

İlk metottan başlayalım.

1 - indexOf() Metodu:

Bir karakter dizisinin içerisinde harf ya da kelime aramak ve aranan ifadenin hangi konumda bulunduğu bulmak için indexOf() metodu kullanılmaktadır.

Örneğin:


// Javascript'te Arama Metotları
// indexOf() Metodu


/* 
  Bir karakterin bir karakter dizisi
  içerisinde hangi konumda olduğunu bulmak için
  indexOf() metodu buradaki örnekte olduğu gibi kullanılabilir.

*/


var text = 'Merhaba Sayın Seyirciler'
var result = text.indexOf('e')
console.log(result)// Output: 1

/*
  e karakteri metnin ikinci
  karakteridir. Ancak ifadelerin
  index değerleri 0'dan başladığı
  için bu durumda bize 1 sonucunu getirmektedır.
  Yani e karakteri metnin 1. index'inde bulunmaktadır.
  Birden fazla karakter bulunduğunda ise
  sadece ilk eşleşen karakterin index
  değerini sonuç olarak döndürecektir.

*/

 


// Javascript'te Arama Metotları
// indexOf() Metodu

/*
  indexOf() Metodunda opsiyonel olarak
  ikinci bir parametre değeri bağımsız değişken
  olarak belirtilebilir. 
  Bu durumda metot belirtilen index değerinden
  sonraki ilk eşleşmenin index değerini sonuç olarak
  döndürmektedir.

*/


var text = 'Merhaba Sayın Seyirciler'
var result = text.indexOf('e', 5)
console.log(result)// Output: 15

 

 

 

2 - lastIndexOf() Metodu

lastIndexOf() metodu indexOf() metodu ile aynı işlemi farklı bir düzende yapmaktadır. indexOf() metodu varsayılan olarak bir karakter dizisini soldan sağa taramakta ve eşleşen değerleri bu şekilde geliştirici ya da kullanıcıya sunmaktadır. Ancak lastIndexOf() metodu bir karakter dizisinin sağından başlayarak sola doğru tarama yapmaktadır. Yani  diğer bir ifade ile karakter dizisini tersten taramaktadır.


// Javascript'te Arama Metotları
// lastIndexOf() Metodu

/*
  lastIndexOf() metodu karakter dizisini
  sondan başlayarak tarar. Ancak index değerini
  varsayılan olarak belirtir. Bu durumda 
  en sondan başlayarak e karakterini taramaktadır.
  e karakteri sondan 2. baştan ise 23. karakteridir.
  index değeri olarak ise 22. değerdir.
*/


var text = 'Merhaba Sayın Seyirciler'
var result = text.lastIndexOf('e')
console.log(result)


// Output: 22

 


// Javascript'te Arama Metotları
// lastIndexOf() Metodu

/*
  lastIndexOf() metodu da tıpkı indexOf() metodu 
  gibi opsiyonel olarak ikinci bir bağımsız değişken alabilir.
  Bu durumda tarama işlemi belirtilen index değerinden
  başlar.
*/


var text = 'Merhaba Sayın Seyirciler'
var result = text.lastIndexOf('e', 12)
console.log(result)


// Output: 1

 

 

3 - search() Metodu

search() metodu  yukarıda belirtilen indexOf() ve lastIndexOf() metotları ile benzer şekilde çalışmaktadır. Bir paragrafta ya çok daha uzun bir karakter dizisinde belirtilen kelimeyi aramak için bu metot kullanılmaktadır. Yukarıdaki diğer iki metottan farklı olarak sadece bir tane bağımsız değişken almaktadır. Bu bağımsız değişken aranacak ifade olmalıdır. Ayrıca metodu kullanırken büyük harf küçük harf duyarlılığına dikkat edilmelidir.

Örneğin:


// Javascript'te Arama Metotları
// search() Metodu

/*
  Javascript'te search() metodu büyük harf küçük harf duyarlılığına sahiptir.
  Bu nedenle arama yapılacak ifade bu durum dikkate alınarak belirtilmeli
  ya da buradaki örnekte olduğu gibi i ifadesi ile bu hassasiyeti
  dikkate alacak şekilde belirtilmelidir.
*/


var text = 'Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir.Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir.Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir.'

var word = /lorem/i
var result = text.search(word)
console.log(result)


// Output: 0

 

 

4 - startsWith() Metodu

Bu metot bir karakter dizisinin ilk karakterinin eşleşip eşleşmediğini kontorl etmek için kullanılmaktadır. Kendisine bağımsız değişken olarak verilen değerin taranacak ifadenin ilk karakteri ile eşleşip eşleşmediğini kontrol eder. Bu kontrol sonucunda ise boolean türünden bir değer döndürür. Bu değerler eşleştiğinde True eşleşmediğinde ise False değeridir.


// Javascript'te Arama Metotları
// startsWith() Metodu

/*
  ilk örnekte karakter dizisini başındaki ifade
  ile bağımsız değişken değeri
  eşleştiği için true değeri 
  dönmektedir. 
  İkinci örnekte ise bağımsız değişken 
  değeri taranan ifadenin ilk karakateri
  ile eşleşmediğinde 
  false değeri dönmektedir.
*/


var text = 'Merhaba Sayın Seyirciler'
var result = text.startsWith('M')
console.log(result)


// Output: truevar text = 'Merhaba Sayın Seyirciler'
var result = text.startsWith('S')
console.log(result)


// Output: false
 

5 - ensWith() Metodu

startsWith() metodundan tek farkı taranacak ifadenin son karakterinin eşleşip eşleşmediğini kontrol etmektir.


// Javascript'te Arama Metotları
// endsWith() Metodu

/*
  endsWith() metodu ise bir önceki startsWith() 
  metodunun aksine belirtilen bağımsız değişkeni
  taranacak karakter dizisinin son karakteri
  ile eşleşip eşleşmediğini kontrol
  etmektedir. Aynı şekilde sonucu boolean
  türünden bir değer olarak döndürmektedir.
*/


var text = 'Merhaba Sayın Seyirciler.'
var result = text.endsWith('.')
console.log(result)


// Output: truevar text = 'Merhaba Sayın Seyirciler'
var result = text.endsWith('S')
console.log(result)


// Output: false
 

 

Javascript programlama dilinde karakter dizileri, stringler, metinsel ifadeler üzerinde   en çok kullanılan arama metotlarını yukarıda incelemeye çalıştık. Bu arama metotlarının daha iyi anlaşılma yapılacak örnekler ile ilgilidir. Burada verilen durumlar metotların amaçlarını anlamak için yapılan temel örneklerdir. Bu metotlar farklı kod blokları içerisinde çok daha işlevsel olarak kullanılabilir. Bir metindeki karakter ve ya mükerrer kelimeleri bulmak, bu ifadelerin kaç tane olduğu tespit etmek ve bu tespitler üzerinden farklı kontrol yapıları kurmak geliştiricilerin ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir.

Herkese İyi Kodlamalar

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019