Javascript'te indexOf() Metodu

by trustix


Eklenme Tarihi : 04 Şubat 2021 06:36 Views:     855Javascript'te string ifadelerin üzerinden işlem yapabilmek için birçok metot bulunmaktadır. Bu metotlar Javascript'te bulunan yerleşik metotlardır. indexOf() metodu da bunlardan biridir. 

Javascript'te indexOf() Metodu Ne İşe Yarar?

 

indexOf() metodu öncelikle bir bağımsız değişkeni parametre olarak almakta ve aldığı bu parametre değerini yine kendisine belirtilen bir yapı içerisinden aramaktadır. Eğer kendisine verilen parametre değeri karşılaştırılan değer kümesinin içerisinden mevcut ise bu durumda değerin bulunduğu index değerini sonuç olarak döndürür.

Örneğin:

// Javascript'te indexOf() Metodu/* 
indexOf metodunu kullanmak için öncelikle içerisinde
string bir ifade yer alan text adlı değişkenimizi 
tanımlıyoruz.
Daha sonra ise bu değerin içerisinde parametre olarak
verdiğimizi 'S' harfinin olup olmadığını
var ise hangi index değerine sahip olduğunu
öğrenebilmek için indexOf metodunu kullanıyoruz.

*/
/*

  Bu metodu kullanırken dikkat etmemiz gereken nokta,
  metodun büyük harf küçük harf hassasiyetinin bulunmasıdır.
  Buradaki örnekte Metnin içinde büyük S harfi için 8 sonucunu
  döndürürken küçük s harfi için bu sonucu döndürmeyecektir.

*/
var text = 'Merhaba Sayın Seyirciler'
console.log(text)

var result = text.indexOf('S')
console.log(result)


// Output: 8

 

Bu metodun büyük harf küçük harf duyarlılığı olduğunu tekrar edelim. Ayrıca eğer metoda verilen parametre değeri karşılaştırılan değer kümesinin içerisinde bulunmuyorsa bu durumda metot -1 sonucunu döndürmektedir.

Örneğin:

// Javascript'te indexOf() Metoduvar text = 'Merhaba Sayın Seyirciler'
console.log(text)

var result = text.indexOf('X')
console.log(result)


// Output: -1

 

Elbette indexOf() metodu sadece bu amaç için kullanılmamaktır. Bu metodu biraz daha geliştirerek fonksiyonel birçok uygulama yazılabilir. indexOf() metodunun çalışma prensibi şu şekildedir. Kendisine parametre olarak belirtilen değeri karşılaştırılan değer kümesini tarayarak bulur. Bu tarama bütün değer kümesini kapsamaktadır. Yani bu metot aslında belirtilen değerden kaç tane olduğunu tespit eder. Ancak geliştirici ya da kullanıcıya sadece ilk eşleşmenin index değerini bildirir. Bu nedenle biraz revize ederek bir metnin içerisindeki karakter ya da kelime sayısını pekala bulabiliriz.

indexOf() Metodu ile bir kelimenin metin içerisinde kaç defa geçtiğini bulmak

Örneğin:

// Javascript'te indexOf() Metodu

/*
  indexOf() metodunu bir döngü içerisinde kullanarak metin içerisinde
  belirtilen kelimeden kaç tane olduğunu bulmaya çalışıyoruz.
  Öncelikle içerisinde metin ifadesi olan değişkeni tanımlıyoruz.
  Daha sonra indexOf() metoduna belirtilecek parametre değerini
  de word adlı değişkene atıyoruz. Bir sayma işlemi olacağı için de
  count adında bir sayaç değişkeni tanımlayıp 0 değerini veriyoruz.
  Bundan sonrası ise while döngüsü ile olacaktır.
  Eğer ki belirtilen parametre değeri
  değer kümesinin içerisinde var ise 
  yani sonuç negatif anlama gelen -1 değerine
  eşit değilse sayaç değerini bir arttırıyoruz.
  En nihayetinde bir sonraki eşleşmeyi bulması için
  döngü içerisinde yapıyı kuruyoruz.


*/
let text = 'Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir.Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir.Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir.Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir.';
let word = 'Lorem';

let count = 0;

let index = text.indexOf(word);
while(index !== -1) {
  count++;
  index = text.indexOf(word, index + 1);
}

console.log(word + ' Kelimesi ' + count + ' defa metin içerisinden geçmektedir.');// Output: Lorem Kelimesi 4 defa metin içerisinden geçmektedir.

 

 

Evet arkadaşlar Javascript'te indexOf() metodunun ne işe yaradığına ve nasıl kullanıldığına örnekler üzerinden değinmeye çalıştık. Herkese İyi Kodlamalar.

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019