HTML-ARIA:role=math

by trustix


Eklenme Tarihi : 04 Ocak 2021 05:29 Views:     1065HTML'de role='math' Nedir?

role='math' ifadesi HTML sayfalarında kullanılan veya sunulan matematiksel ifadeleri belirtmek için kullanılmaktadır. Normalde matematiksel ifadeler HTML sayfalarında ilk zamanlardan beri bir alışkanlık olarak görsel biçimde sunulmaktadır. Ancak pekala bu içerikler direkt metin olarak da sunulabilir. Bununla birlikte modern tarayıcılardan dahi bazıları role='math' ifadesini desteklemez.

Bir matematiksel ifade HTML sayfalarından role='math' ile verilebilir. Ancak beraberinde kullanılması gereken bazı ek ifadeler vardır. Örneğin matematiksel ifadenin verildiği bölüm için aria-label kullanılarak ayrıca matematiksel ifadenin ne anlama geldiği yazılabilir.

Örneğin:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML'de role=math</title>

</head>

<body>

  <!-- 
   Yapılan ya da belirtilen matematiksel
   işlem için ayrıca
   burada olduğu gibi
   aria-label ifadesi içerisine
   matematiksel ifadenin süreci
   de yazılmalıdır. 
  -->
  <div role="math" aria-label="3 çarpı 2 eşittir 6">
   3*2 = 6
  </div>
</body>
</html>

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019